Wat is woonfraude?

 • Als een huurder zonder toestemming van ZVH zijn woning (deels of geheel) doorverhuurt aan iemand anders, is er sprake van onderhuur en daarom onrechtmatige bewoning.
 • Als de woning aan toeristen wordt verhuurd; vakantieverhuur bijvoorbeeld via Airbnb
 • Als de woning (ook) voor andere doeleinden dan bewoning wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn pensionvorming, overbewoning, drugsverkoop, wietteelt, prostitutie. Onrechtmatig gebruik veroorzaakt overlast voor omwonenden en/of vergroot de gevoelens van onveiligheid in een buurt.
 • Ook is het woonfraude als een woning niet of nauwelijks wordt bewoond, maar wordt gebruikt als opslagruimte, bedrijf, postadres en dergelijke of als iemand het grootste deel van de tijd ergens anders verblijft.

Woonfraude melden

Met het project Woon wijs! slaat ZVH samen met andere Zaanse woningcorporaties, de gemeente Zaanstad en de politie de handen ineen om woonfraude in Zaanstad aan te pakken. Vermoedt u dat er in uw buurt sprake is van woonfraude, dan kunt u dit als volgt (anoniem) melden:

 • Telefoonnummer: 14 075
 • Via het online meldingsformulier woonfraude bij de gemeente
 • Via het formulier hiernaast (alleen voor huurders van ZVH)
 • Schriftelijk: Gemeente Zaanstad/Woon Wijs!, Antwoordnummer 1000, 1500 VC Zaandam

Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld en grondig onderzocht. Blijkt er sprake te zijn van woonfraude dan verzoekt ZVH de hoofdhuurder en onderhuurder de woning te verlaten en wordt het huurcontract ontbonden. Als aan dit verzoek geen gehoor wordt gegeven dan ondernemen wij de nodige actie om de woning te kunnen ontruimen. De woning komt dan vrij voor een woningzoekende op de wachtlijst.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen is het mogelijk uw woning tijdelijk in gebruik te geven aan een ander. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Of lees hier meer over huisbewaarderschap.
Het is ook mogelijk een kamer legaal te verhuren via Onder De Pannen.

Wietteelt en drugs

Hennep kweken of andere drugs (voor)bereiden, bewaren en verhandelen is verboden. Hier leest u er meer over.

Melding woonfraude/onderhuur

U kunt via dit formulier uw vermoedens van woonfraude aan ZVH melden.

Veelgestelde vragen
veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen woonfraude

 • Ik heb een kamer over en ik ken iemand die een kamer nodig heeft. Mag diegene bij mij komen wonen?

  Als u iemand wilt laten inwonen, heeft u toestemming van ZVH nodig. Veelal krijgt u hier toestemming voor. U krijgt geen toestemming als:

  • ZVH vermoedt dat de inwoning ten doel heeft om de inwoner uiteindelijk tot hoofdhuurder te bevorderen; 
  • er al sprake is van overlast; 
  • de inwoner niet past bij de doelgroep van het betreffende complex (bijvoorbeeld bij een aanleun- of seniorenwoning). 

  U dient zich te realiseren dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor de plichten die voortvloeien uit het huurcontract en dat de inwoner geen enkele aanspraak kan maken op de rechten die voortvloeien uit het huurcontract.

 • Ik heb toestemming van ZVH om een kamer beschikbaar te stellen aan een kennis. Moet ik nog meer instanties informeren?

  De inwonende persoon moet zich in schrijven bij de Basisregistratie Personen (gemeente Zaanstad), voorheen bekend als GBA.

 • Ik wil een kamer verhuren, mag dat?

  In een aantal gevallen is het toegestaan om een kamer in uw woning te verhuren. Hiervoor moet u wel vooraf toestemming aanvragen.

 • Ik woon een tijdje niet in mijn woning en wil de woning niet leeg laten staan. Kan iemand anders tijdelijk in mijn woning wonen?

  Als u tijdelijk niet in uw woning woont, maar de woning niet leeg wil laten staan, laat dan tijdelijk iemand anders in uw woning wonen. Denk bijvoorbeeld aan lange tijd op reis voor uw werk of stage of u wilt op proef samenwonen. 
  U vraagt dan toestemming voor huisbewaarderschap aan, voor tenminste drie maanden tot maximaal één jaar. De voorwaarde is wel, dat u daarna terugkeert in uw woning. Voor proef samenwonen geldt een uitzondering; u hoeft dan niet terug te keren in uw woning. Huisbewaarderschap wegens proef samenwonen kan voor maximaal zes maanden worden aangevraagd. De periode van proef samenwonen kan niet worden verlengd.