Huurcontract

Huurovereenkomst: wie huurt wat van wie

Als u een woning huurt bij ZVH, dan sluit u een huurovereenkomst met ons af. In de huurovereenkomst staat onder andere wie de woning huurt, wat het adres is en wanneer u de huur moet betalen. Op Mijn ZVH vindt u uw huurovereenkomst.

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten: tijdelijke huurcontracten, vaste huurcontracten en doelgroepencontracten. Het soort contract is belangrijk voor hoe lang u de woning kunt huren. Meer daarover leest u op: Welke verschillende soorten huurcontracten zijn er voor een woning? | Rijksoverheid.nl

Zie wijzigingen persoonlijke situatie voor als uw situatie verandert na het afsluiten van de huurovereenkomst. U gaat bijvoorbeeld samenwonen, scheiden of u wilt dat uw partner ook huurder wordt.

Rechten en plichten in de Algemene huurvoorwaarden

Op de huurovereenkomst zijn onze Algemene Huurvoorwaarden van toepassing. Hierin staan uw rechten en plichten en die van ZVH. 

Let op: voor stallingsruimte en bedrijfsruimten gelden afwijkende voorwaarden. Deze kunt u bij ons opvragen

Verschillende soorten huurcontracten

Op de website van de overheid staat uitleg over de verschillende soorten huurcontracten.