Onderhoudswerkzaamheden

Om onze woningen in goede staat te houden voeren we planmatig onderhoud uit. Dit is onderhoud dat bij veel woningen tegelijkertijd wordt uitgevoerd. Dit gaat dan om bijvoorbeeld schilderwerk aan de buitenzijde van de woningen of werkzaamheden aan de gevel of het dak van een woning.

Wordt uw woning opgeknapt? Vooraf ontvangt u alle informatie

Voordat we met het onderhoud beginnen, informeren wij u tijdig. We laten weten welke werkzaamheden gaan plaatsvinden, welk onderhoudsbedrijf het gaat uitvoeren en de exacte planning. Als de werkzaamheden ingrijpender zijn of bijvoorbeeld worden gecombineerd met duurzaamheidsmaatregelen of huurverhoging, vragen wij aan de bewoners om deel te nemen aan een klankbordgroep. Een klankbordgroep is een groep bewoners die de andere bewoners vertegenwoordigt. Samen met de klankbordgroep maakt ZVH een plan die vervolgens aan de bewoners bekend wordt gemaakt via brieven, nieuwsbrieven, een informatieboekje van de aannemer of via een bewonersbijeenkomst.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u een vraag of opmerking over planmatig onderhoud? Neem dan contact met ons op.

Video over onderhoud

Bekijk onze video over onderhoudswerkzaamheden.