Onderhoudsabonnement

Huurder en verhuurder hebben een aantal verplichtingen bij het onderhoud van een woning. Zo is ZVH verantwoordelijk voor het onderhoud aan het casco, de buitenkant van de woning en de installaties. U bent als huurder verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het schilderwerk binnen, het onderhoud van uw tuin en kleine reparaties.

Met het ZVH onderhoudsabonnement kunt u een aantal reparaties waar u zelf verantwoordelijk voor bent, aan ZVH uitbesteden. Zoals bijvoorbeeld reparaties aan hang- en sluitwerk, stopcontacten, kranen, drempels, het bijvullen en ontluchten van de CV. In het Onderhouds-ABC ziet u precies welke werkzaamheden onder het onderhoudsabonnement vallen.

De voordelen van het ZVH onderhoudsabonnement

  • geen onverwachte (hoge) uitgaven
  • geen voorrijkosten
  • geen arbeidsloon
  • geen materiaalkosten
  • snelle en vakkundige reparatie
  • zekerheid dat wat kapot is ook gerepareerd wordt
  • tijdsbesparing

Wat kost het ZVH onderhoudsabonnement?

Het abonnement is € 6,96 per maand. U betaalt geen extra voorrijkosten, materiaalkosten of uurtarieven. De administratiekosten zijn éénmalig € 30,-  De abonnementskosten worden maandelijks gelijktijdig met de huur geïnd. Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd. U ontvangt hier tijdig bericht van.

U kunt zich aanmelden voor het ZVH onderhoudsabonnement via Mijn ZVH of via dit formulier.

Voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden behorende bij dit abonnement. Het abonnement loopt voor minimaal een jaar. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand. U kunt het onderhoudsabonnement opzeggen via Mijn ZVH of met dit formulier..

Aanmelden voor het onderhoudsabonnement

Via Mijn ZVH kunt u zich aanmelden voor het onderhoudsabonnement. Of vul het formulier aanvraag onderhoudsabonnement in. 

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden behorende bij het onderhoudsabonnement.

Klussenbus_voor_etalage.JPG