Hennep kweken of andere drugs bereiden is verboden

Hennep kweken en andere drugs bereiden of verwerken brengt overlast en grote veiligheidsrisico’s met zich mee. Als in een woning een kwekerij wordt ontdekt (of andere drugsgerelateerde activiteiten), wordt op last van de burgemeester de woning gesloten. De huurovereenkomst wordt opgezegd en de huurder raakt de woning kwijt. We hanteren hierbij een zero-tolerance beleid. 

De huurder betaalt ook de rekening voor het herstellen van de schade aan de woning, zodat deze weer bewoonbaar en verhuurbaar is.

Hennep kweken is gevaarlijk

Mocht er een hennepkwekerij in uw buurt zijn, dan loopt u het risico op brand, kortsluiting en lekkage. Criminelen die zich bezighouden met illegale hennepteelt gebruiken onderling veel geweld. De schade die hennepteelt veroorzaakt is groot.

Melden van een kwekerij

Heeft u het vermoeden dat er bij u in de buurt een kwekerij is? Neem dan contact op met de politie via 0900- 88 44. Of meld het anoniem via 0800- 70 00 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt ook met ons contact opnemen om het te bespreken.

Drugsconvenant.

Sinds 1 november 2020 geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat onder andere hennepkwekerijen en drugslabs nog beter kunnen worden opgespoord. Het convenant is ondertekend door de 34 gemeenten, politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningcorporaties, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdienst. Meer over het convenant lezen? Convenant Aanpak Drugslocaties (nh-sv.nl)