Huurbevriezing of huurverlaging

ZVH wil voorkomen dat bepaalde huurders in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen. Voor huurders met een laag inkomen bevriezen wij daarom de huur. Een huurbevriezing betekent dat op 1 juli 2020 uw netto huur (dit is uw kale huur, de huur zonder servicekosten) niet wordt verhoogd. Soms kan het zijn dat de huur wordt verlaagd.

Wij hebben geen inkomensgegevens van huurders dus weten niet wie een zodanig laag inkomen heeft en hiervoor in aanmerking komt. De huurder moet dit dus zelf bij ons aanvragen en gegevens aanleveren. 

Mogelijkheid 1: huurbevriezing
Heeft u een sociale huurwoning, een laag inkomen én is uw huur hoger dan € 619,01 (bij één of twee personen) of € 663,40 (bij 3 of meer personen)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing. Dat betekent dat wij bij de jaarlijkse huurverhoging uw huur niet verhogen, maar bevriezen. De huurprijs van uw woning wordt dan niet verhoogd.  Of u in aanmerking komt voor huurbevriezing, hangt af van de huurprijs en het aantal inwoners van uw huurwoning.

In de volgende stroomschema’s kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurbevriezing:

 • Eenpersoonshuishouden: klik hier om naar het stroomschema te gaan.
 • Tweepersoonshuishouden: klik hier om naar het stroomschema te gaan.
 • Driepersoonshuishouden of meer : klik hier om naar het stroomschema te gaan.

Voldoet u aan de eisen? Vul dan dit formulier huurverlaging/huurbevriezing in en stuur het samen met de gevraagde documenten naar ons terug. De benodigde documenten staan onderaan deze pagina.

U kunt pas huurbevriezing aanvragen nádat wij u de jaarlijkse huurverhogingsbrief hebben gestuurd. U heeft daarna vanaf 1 mei tot 1 juli de tijd om huurbevriezing aan te vragen. We bevriezen de huur voor 1 jaar. Volgend jaar kunt u weer opnieuw huurbevriezing aanvragen (als u aan de voorwaarden voldoet).

Mogelijkheid 2: huurverlaging
Heeft u een sociale huurwoning, maar is uw rekenhuur hoger dan € 737,14 en heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. 

Rekenhuur = de ‘kale’ huurprijs plus de volgende subsidiabele servicekosten: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten (maximaal € 12), energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (maximaal € 12) en/of kosten voor diensten van een huismeester (maximaal € 12).

  Verzamelinkomen Rekenhuur
Eenpersoonshuishouden

Lager dan € 15.500

Hoger dan € 737,14
Tweepersoonshuishouden Lager dan € 26.500 Hoger dan € 737,14
Drie- of meer persoonshuishouden Lager dan € 33.500 Hoger dan € 737,14


Voldoet u aan de eisen? Vul dan dit formulier huurverlaging/huurbevriezing in en voeg de gevraagde documenten toe. Deze staan onderaan deze pagina genoemd.

Mogelijkheid 3: huurverlaging na inkomensafhankelijke huurverhoging
Het kan zijn dat u in 2018 of in 2019 een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, omdat u toen met een hoog inkomen in een sociale huurwoning woonde. Misschien is uw huishoudinkomen (het inkomen van u en alle andere bewoners van 23 jaar en ouder in huis) in de tussentijd gedaald. In dat geval kan de inkomensafhankelijke huurverhoging worden teruggedraaid en krijgt u de reguliere huurverhoging die van toepassing was. In de veelgestelde vragen hieronder leest u wanneer u hiervoor in aanmerking kan komen.  Als u aan de eisen voldoet, stuurt u ons dan het formulier huurverlaging/huurbevriezing samen met de inkomensverklaringen van alle leden van uw huishouden. 

Gaat ZVH akkoord met huurverlaging? Dan gaat de huurverlaging in uiterlijk 2 maanden na de ontvangstdatum van uw verzoek. Huurverlaging geldt dus niet voor het verleden (geen terugwerkende kracht). 

Huurverlaging of huurbevriezing geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning.

Benodigde documenten

 • Een inkomensverklaring via de Belastingdienst (maximaal 2 jaar oud).
 • Indien uw inkomen recent is gedaald, stuurt u dan recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties op (maximaal 6 maanden oud).
 • Bent u recent met pensioen gegaan? In dat geval recente salarisstroken of een pensioenoverzicht.

Maak indien mogelijk zelf het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.
Let op: zonder de gevraagde documenten, kunnen we niet beoordelen of u in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging.

Veelgestelde vragen Huurbevriezing en huurverlaging

 • Hoe kan ik huurverlaging of huurbevriezing aanvragen?

  U kunt huurverlaging of huurbevriezing aanvragen door het formulier huurverlaging/huurbevriezing in te vullen en dit samen met de volgende documenten naar ons toe te sturen:

  • Een inkomensverklaring via de Belastingdienst (maximaal 2 jaar oud).
  • Indien uw inkomen recent is gedaald, stuurt u dan recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties op (maximaal 6 maanden oud).
  • Bent u recent met pensioen gegaan? In dat geval recente salarisstroken of een pensioenoverzicht.

  Maak indien mogelijk zelf het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Als u deze gegevens niet kunt aanleveren, neem dan contact met ons op.

  U kunt uw verzoek ook per post naar ons sturen. 

 • Wat wordt de nieuwe huur na huurverlaging?

  Bij huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging wordt de zogenaamde ‘rekenhuur’ verlaagd tot onder de € 737,14. U kunt daardoor Huurtoeslag aanvragen.

  Rekenhuur
  Rekenhuur is de huur waarover Huurtoeslag kan worden aangevraagd. De rekenhuur is uw netto huur plus de servicekosten die u mag meetellen voor de Huurtoeslag. Dit zijn:

  • schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten;
  • verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten;
  • huismeesterkosten;
  • kosten voor dienst-recreatieruimten

  Per post mag u maximaal € 12,- meetellen. Betaalt u een hoger bedrag? Dan telt voor de huurtoeslag toch slechts € 12,- mee.

  U kunt alleen een verzoek tot Huurverlaging doen als uw ‘rekenhuur’ hoger is dan € 737,14.  Daarnaast moet u aan een aantal andere voorwaarden voldoen, kijk hiervoor bij  ‘Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging?’

 • Wat is huurbevriezing?

  Huurbevriezing betekent dat wij bij de jaarlijkse huurverhoging uw huur niet verhogen, maar "bevriezen" en dus houden op het huidige bedrag.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?

  Heeft u een sociale huurwoning, een laag inkomen én is uw huur hoger dan € 619,01 (bij één of twee personen) of € 663,40 (bij 3 of meer personen)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing. Dat betekent dat wij bij de jaarlijkse huurverhoging uw huur niet verhogen, maar 'bevriezen'' en dus houden op het huidige bedrag. In de stroomschema's kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurbevriezing. 

  • Eenpersoonshuishouden: klik hier om naar het stroomschema te gaan.
  • Tweepersoonshuishouden: klik hier om naar het stroomschema te gaan.
  • Driepersoonshuishouden of meer : klik hier om naar het stroomschema te gaan.
 • Wanneer kan ik huurbevriezing of huurverlaging aanvragen

  Huurbevriezing:
  U kunt pas huurbevriezing aanvragen nádat wij u de jaarlijkse huurverhogingsbrief hebben gestuurd. U heeft daarna vanaf 1 mei tot 1 juli de tijd om dit aan te vragen. We bevriezen de huur voor 1 jaar. Volgend jaar kunt u weer opnieuw huurbevriezing aanvragen (als u aan de voorwaarden voldoet).

  Huurverlaging: 
  U kunt het hele jaar door huurverlaging aanvragen

Veelgestelde vragen huurverlaging na inkomensafhankelijke huurverhoging

 • Welke documenten moet ik aan mijn verzoek tot huurverlaging door inkomensdaling toevoegen?

  Een door de Belastingdienst afgegeven inkomensverklaring van het geregistreerd inkomen van alle bewoners van de woning.

 • Om welke reden kan ik een verzoek tot huurverlaging doen?

  Een verzoek tot huurverlaging is niet hetzelfde als bezwaar maken tegen de huurverhoging per juli. U kunt om 2 redenen huurverlaging voorstellen: 

  • uw huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs;
  • uw huishoudinkomen is na de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging gedaald;
    

  Een huurverlagingsvoorstel moet tenminste 2 maanden voor de voorgestelde ingangsdatum worden gedaan.

  De huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht maar gaat pas gelden op de voorgestelde ingangsdatum.

  Gebruik voor uw huurverlagingvoorstel de modelbrief van de Huurcommissie. Stuur de modelbrief (per post of e-mail) naar ZVH. Wij laten u, voor de voorgestelde ingangsdatum, weten of wij akkoord of niet akkoord zijn. Op de modelbrief van de Huurcommissie staat dat u een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) moet inleveren. Huurders van ZVH hoeven dit uittreksel niet in te leveren.

  Is ZVH niet akkoord, dan kunt u uw verzoek voor huurverlaging voorleggen aan de Huurcommissie. Doe dit binnen zes weken ná de voorgestelde ingangsdatum. De Huurcommissie beoordeelt uw verzoek en geeft hun beslissing aan u door. 

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat mijn huishoudinkomen is gedaald nadat ik de inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad. Wat moet ik doen?

  Een daling van het huishoudinkomen kan twee verschillende oorzaken hebben:

  • De samenstelling van het huishouden verandert;
  • Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt.

  Samenstelling huishouden verandert
  Als uw huishoudinkomen daalt doordat een gezinslid met inkomen niet meer op uw adres woont, kunt u een huurverlaging voorstellen. Doet u dit zo snel mogelijk na de wijziging in uw gezinssamenstelling.

  U moet aantonen dat het huishoudinkomen is gedaald. Stuurt u ons het formulier huurverlaging/huurbevriezing samen met:

  • Recente inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het laatste kalenderjaar van alle inwonende gezinsleden die op het adres wonen. Maakt u indien mogelijk zelf het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.

  Inkomen gezinslid gedaald
  Daalt het huishoudinkomen doordat het inkomen van één of meer gezinsleden daalt? Dan is het pas na het eind van het kalenderjaar mogelijk om dit aan te tonen met uw inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. Een inkomensdaling in 2019 kunt u dus pas medio 2020 aantonen.

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat er ernstig achterstallig onderhoud is aan mijn woning. Wat moet ik doen?

  Meld eerst schriftelijk de onderhoudsproblemen bij ZVH. Als wij u binnen zes weken niet laten weten of en wanneer we onderhoudswerkzaamheden doen, kunt u de Huurcommissie inschakelen. U kunt dan vragen om een uitspraak over een tijdelijke huurverlaging.

Benodigde documenten

Stuurt u bij uw verzoek de gevraagde documenten. Een inkomensverklaring kunt u opvragen bij de belastingdienst. Maak indien mogelijk zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.