Bewonersorganisatie

ZVH vindt het belangrijk om bij het maken én uitvoeren van plannen goed contact te onderhouden met haar huurders. We overleggen daarom regelmatig met de overkoepelende bewonersorganisatie; de Bewonersraad en op complexniveau met bewonerscommissies. Zij behartigen uw belangen en houden ons op de hoogte van wat er speelt.

De Bewonersraad

De Bewonersraad (voluit genaamd "Belangenvereniging voor Bewoners van ZVH-woningen") behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de huurders van ZVH. Vanuit de Overlegwet neemt de Bewonersraad een formele positie in met bevoegdheden als recht op informatie/overleg, recht op advies en recht op instemming. De bevoegdheden uit de Overlegwet hebben de Bewonersraad en ZVH verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.  

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is een afvaardiging van huurders uit een bepaalde buurt of flat. De commissie behartigt de belangen van de huurders die daar wonen en voert daarover overleg met de corporatie. Is er een bewonerscommissie actief bij u in de buurt of flat, dan houden zij u regelmatig op de hoogte.

Wilt u ook meepraten over uw buurt, complex of wijk? U kunt zich bij een van de bestaande commissies aansluiten.

Is er nog geen bewonerscommissie in uw buurt of complex? Dan kunt u deze zelf oprichten. U kunt zich dan melden via mailadres bc@zvh.nl. We kunnen dan een afspraak maken voor een vrijblijvend ‘adviesgesprek’.

Contactgegevens Bewonersraad

Postadres: Postbus 1070
                 1500 AB te Zaandam
Bezoek:     De Meerpaal, Panneroodstraat 89
                 Zaandam
Telefoon:   075-6172258

E-mail:     info@bewonersraadzvh.nl 
Website:   www.bewonersraadzvh.nl

Informatie voor bewonerscommissies