Zorg en ouderen

Als we ouder worden of zorg nodig hebben, zijn er soms aanpassingen nodig in of aan de woning en soms is het beter om te verhuizen. Op de website www.langerthuiswonen.zaanstad.nl staan veel verwijzingen naar de juiste instanties, die u verder kunnen helpen met beslissingen.

Seniorenwoningen

In ons huuraanbod vindt u speciale woningen voor 55-plussers. De verhuring van seniorenwoningen verloopt via WoningNet

Maatwerk voor senioren

Indien u bij ZVH een eengezinswoning huurt maar u wilt graag een kleinere woning, dan kunt u hulp inroepen van ons team Bewonersbegeleiding. We kijken dan samen met u welke mogelijkheden er zijn en helpen waar nodig met praktische zaken. Lees meer over maatwerk voor senioren.

Aanleunwoningen en zorgwoningen

Een aanleunwoning is een woning voor ouderen of mensen met een beperking. Kenmerken van een aanleunwoning zijn: gelijkvloers of toegankelijk via een lift en/of in de buurt van een dienstencentrum. In een aanleunwoning woont u zelfstandig. De zorg wordt meestal geleverd door de zorginstelling. U betaalt voor deze ‘aanleunzorg’. Ook betaalt u huur en service- en energiekosten.

Een zorgwoning is een woning met meer zorgmogelijkheden dan een aanleunwoning. U kunt ondanks een medische beperking toch zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De woning is geschikt voor zorg. Meer zorg of elektronische hulpmiddelen kunnen worden aangevraagd via het Sociaal Wijkteam. 

Om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning of een zorgwoning, heeft u een indicatie nodig. U kunt een indicatie aanvragen via het Sociaal Wijkteam. U moet ook als woningzoekende ingeschreven staan bij WoningNet. Op basis van deze inschrijving, in combinatie met de aanleunindicatie of de zorgwoningindicatie, worden de zorgwoningen toegewezen. 

Aangepaste woningen

Als u een ergonomische beperking heeft kan een GEB-woning (Geringe Ergonomische Beperking-woningen) geschikt zijn. Om in aanmerking te komen voor dergelijke woningen kunt u ook bij het Sociale Wijkteam een indicatie aanvragen. GEB-woningen worden aangeboden door WoningNet.

csm_meerpaal_83e5a1ab87.jpg

Woningen voor senioren

Bekijk het overzicht van de gemeente Zaanstad van senioren-, aanleun en zorgwoningen en bijhorende kaart