Toegankelijke- en seniorenwoningen

Toegankelijke- en seniorenwoningen

Het aantal oudere huishoudens stijgt aanzienlijk de komende jaren. Ook blijven ouderen langer zelfstandig thuis wonen. ZVH heeft veel toegankelijke woningen (nultredenwoning) die geschikt zijn voor ouderen.

In ons huuraanbod vindt u ook speciale woningen voor 55-plussers. De verhuring van seniorenwoningen verloopt via WoningNet. Dit geldt ook voor aanleunwoningen.

Aangepaste woningen

Als u een ergonomische beperking heeft kan een GEB-woning (Geringe Ergonomische Beperking-woningen) geschikt zijn. Om in aanmerking te komen voor dergelijke woningen kunt u bij het Sociale Wijkteam een indicatie aanvragen. GEB-woningen worden aangeboden door WoningNet

Maatwerk voor senioren

Indien u bij ZVH een eengezinswoning huurt maar u wilt graag een kleinere woning, dan kunt u hulp inroepen van ons team Bewonersbegeleiding. We kijken dan samen met u welke mogelijkheden er zijn en helpen waar nodig met praktische zaken. Lees meer over maatwerk voor senioren.

csm_meerpaal_83e5a1ab87.jpg

Woningen voor senioren

Bekijk het overzicht van de gemeente Zaanstad van senioren-, aanleun en zorgwoningen en bijhorende kaart