Goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap van toepassing. Met deze wet worden algemene gedragsnormen voor verhuurders geïntroduceerd. Nieuw is dat verhuurders en ook woningcorporaties, een expliciete informatieplicht  krijgen.  Onder andere over de rechten en verplichtingen van de huurder. Dit is uitgewerkt in de regeling Goed Verhuurderschap.

Wij hebben een document opgesteld zodat alle informatie overzichtelijk bij elkaar staat: Document Wet Goed Verhuurderschap