Goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap van toepassing. Deze wet legt een aantal gedragsregels voor verhuurders wettelijk vast. Ook krijgen gemeenten een aantal nieuwe bevoegdheden. De wet is bedoeld om huurders te beschermen.

Nieuw is dat verhuurders een expliciete informatieplicht  krijgen. Onder andere over de rechten en verplichtingen van de huurder. ZVH heeft deze informatie verwerkt in de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden. Ook hebben we een document Wet Goed Verhuurderschap opgesteld waar de informatie overzichtelijk bij elkaar staat.