Complimenten & klachten

Compliment geven of suggestie doen

We horen graag van u of u naar tevredenheid huurt of heeft gehuurd bij ZVH, maar ook als dit niet zo is. ZVH streeft naar een goede dienstverlening en ontvangt graag uw reactie over zaken die we mogelijk kunnen verbeteren. Van complimenten kunnen wij leren. En ook van 'hoe het beter kan'. Gebruik het formulier Complimenten & Klachten wanneer u ZVH een compliment wilt maken of een klacht wilt indienen over:

  • personeel van ZVH of personeel in opdracht van ZVH;
  • uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;
  • de dienstverlening van ZVH in het algemeen of naar aanleiding van een specifieke ervaring.

Na melding ontvangt u binnen 10 werkdagen een reactie. LET OP: voor het melden van klachten over overlast of woonfraude geldt een andere procedure, zie Overlast en Woonfraude. Ook kunt u dit formulier niet gebruiken voor het bezwaar maken tegen uw afrekening servicekosten, huurprijs en/of huurverhoging. Kijk in het menu onder 'ik ben huurder' hoe u hiervoor in contact kunt treden met ZVH.

Niet tevreden of niet eens met de reactie van ZVH?

Een geschil kunt u schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie, T.a.v. Secretaris Geschillencommissie, Postbus 22, 1520 AA in Wormerveer. Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u hier. De Geschillencommissie bemiddelt alleen tussen ZVH en de huurder, niet tussen huurders onderling. De Geschillencommissie brengt advies uit aan de directie van ZVH over wat er met het geschil moet gebeuren. ZVH zal hier alleen gemotiveerd van afwijken. Als u hiertegen bezwaar wilt maken kunt u zich richten tot het kantongerecht.

 

 

 

Compliment of klacht doorgeven

Wilt u ons laten weten wat u ergens van vindt?

Gebruik het formulier complimenten & klachten om dit te melden.