Vereniging van eigenaren

In een gemengd complex met huurders en kopers dient volgens de wet een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht te worden. De VvE regelt zaken rondom het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, zoals het dak, de buitenmuren, trappenhuis en lift. ZVH behartigt de huurders belangen binnen de VvE. U heeft een huurovereenkomst met ZVH. Daarom blijft ZVH ook uw eerste aanspreekpunt.

Afspraken in een huishoudelijk reglement

Zodra u gaat wonen in een gemengd complex ontvangt u samen met uw huurovereenkomst een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement van het woongebouw waar u gaat wonen. In een huishoudelijk reglement staan afspraken en regels over het gebruik en wonen in het gebouw. De afspraken in het huishoudelijk reglement gaan vóór op de regels die zijn opgenomen in de Algemene huurvoorwaarden/het huurreglement van ZVH. Bij eventuele overtredingen van de afspraken kan het bestuur van de VvE boetes opleggen aan ZVH. ZVH belast deze door naar de huurder die de boete heeft veroorzaakt. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld het roken in de gemeenschappelijke ruimtes zoals de lift, verkeerd parkeren in garages, fietsen plaatsen op de galerij en het plaatsen van spullen in de gemeenschappelijke ruimtes.

csm_conrad_079428016f.jpg

Hier vindt u een overzicht met splitsingsaktes.

Veelgestelde vragen
veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Vereniging van Eigenaren

 • Welke zijn de VvE complexen?

  Dit zijn de complexen waar ZVH deel uitmaakt van een VvE.

 • Wat is de rol van ZVH bij overlast?

   

  Het is raadzaam eerst te proberen een gesprek te voeren met de persoon die de overlast veroorzaakt. Is degene die overlast veroorzaakt een huurder van ZVH, dan kan ZVH bemiddelen. Ook de VvE kan ZVH aanspreken op overlast veroorzaakt door een huurder. Op basis van het huishoudelijk reglement kan ZVH een overlastsituatie, veroorzaakt door een eigenaar, melden bij de VvE. De VvE dient dan in actie te komen. 

 • Ik woon in een appartement met een VvE, waar kan ik terecht met een reparatie

   

  Met reparatieverzoeken in de woning kan de huurder gewoon terecht bij ZVH. Reparaties aan gemeenschappelijke delen van het gebouw meldt ZVH bij de VvE, die verantwoordelijk is voor herstel. ZVH ziet erop toe dat de reparatie gedaan wordt. 

 • Wat is de invloed van huurders in de VvE?

  Er zijn verschillende manieren waarop een huurder invloed kan hebben in een VvE. Bijvoorbeeld door contact met ZVH op te nemen, of via de buren die eigenaar zijn van een appartement. Zij kunnen ideeën en vragen inbrengen bij de jaarlijkse ledenvergadering. Als er een bewonerscommissie is, kan die worden aangesproken. De commissie voert overleg met ZVH. ZVH behartigt de huurdersbelangen dan weer bij de VvE. 

 • Wat zijn servicekosten en VvE bijdragen?

  U betaalt elke maand servicekosten aan ZVH. Deze servicekosten bestaan veelal uit de volgende kosten:

  • Schoonmaakkosten voor de algemene ruimten
  • Glasbewassing
  • Huismeester
  • Elektraverbruik van de algemene ruimten
  • Individueel waterverbruik (indien u niet beschikt over een eigen watermeter)
  • Tuinonderhoud

   ZVH betaalt net zoals alle eigenaren maandelijks of periodiek een bijdrage waaruit de onderhoudswerkzaamheden  aan het gebouw zoals schilderwerk en onderhoud lift bekostigd kunnen worden. ZVH belast alleen de kosten door aan de huurders zoals dat wettelijk is vastgelegd vanuit het huurrecht