Huur opzeggen

De minimale opzegtermijn is een maand. De laatste huurdag kan iedere dag van de maand zijn (behalve in het weekend of een feestdag). Meer informatie over hoe u de huur opzegt, wat precies de stappen zijn, hoe u de woning moet achterlaten en hoe de financiële afwikkeling gaat vindt u in dit uitgebreide stappenplan.

Huur opzeggen met het online formulier

U kunt uw huur schriftelijke opzeggen via het klantportaal Mijn ZVH of met het online formulier Huur opzeggen. U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw opzegging. Als u deze niet ontvangt, neem dan contact met ons op.

Huuropzegging voor garage, berging of parkeerplaats

Voor het opzeggen van een garage/berging of parkeerplaats gelden dezelfde regels als voor het opzeggen van de huur van een woning. Als u uw woning opzegt, zeg dan ook de bijbehorende garage, berging of parkeerplaats op. Voor garages en parkeerplekken kan soms een uitzondering gemaakt worden. Vraagt u dit na bij de verhuurmakelaar als u de huur opzegt. 

Huur opzeggen?

Veelgestelde vragen
veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen huur opzeggen

 • Wat is de opzegtermijn van mijn huur?

  U kunt de huur elke dag van de maand opzeggen. Maar minimaal één maand voordat u uw woning wilt verlaten. Wij adviseren een opzegtermijn van zes weken aan te houden. Wij hebben dan meer tijd om een nieuwe huurder te vinden. Daarnaast is de kans groter dat u met de nieuwe huurder kunt overleggen over een eventuele overname van spullen zoals vloerbedekking en gordijnen.

 • Ik heb de huur opgezegd. Wat gebeurt er daarna?

  Enkele dagen na ontvangst van uw huuropzegging ontvangt u van ZVH een schriftelijke bevestiging van uw huuropzegging. In de bevestiging staan onder andere de afspraken vermeld voor de voor- en eindinspectie van uw woning. Onze medewerker noteert tijdens de voorinspectie wat er zoal ter overname is en wat u aan de woning heeft veranderd.  Ook wordt aangegeven wat u nog moet doen aan de woning, voordat het opgeleverd wordt.

  Nadat u de huur heeft opgezegd, gaat ZVH op zoek naar een nieuwe bewoner. Deze wil de woning graag bekijken. Wij verwachten dat u hieraan meewerkt.

  De eindinspectie vindt plaats op de laatste huurdag. De woning moet dan leeg en schoon zijn en onze medewerker controleert of u de woning volgens de richtlijnen van ZVH heeft opgeleverd. Tijdens de inspectie levert u de sleutels bij ons in.

 • Kost de huuropzegging mij geld?

  Als bij de inspectie blijkt dat de werkzaamheden niet naar behoren zijn gedaan, dan brengt ZVH de kosten van herstel bij u in rekening. Ook de kosten van het niet tijdig opleveren van de woning zijn voor u.

 • Wat is het verschil tussen een voor- en een eindinspectie?

  Tijdens de voorinspectie noteert onze medewerker wat er zoal ter overname is en wat u aan de woning heeft veranderd.  Ook wordt aangegeven wat u nog moet doen aan de woning, voordat het opgeleverd wordt. De eindinspectie vindt plaats op de laatste huurdag. De woning moet dan leeg en schoon zijn en wordt gecontroleerd of u de woning volgens de richtlijnen van ZVH heeft opgeleverd. Tijdens de inspectie levert u de sleutels in bij onze medewerker.

 • Ik heb opgezegd, wanneer krijg ik de eindafrekening en waar bestaat dit uit?

  Na het inleveren van de sleutel ontvangt u binnen twee maanden een eindafrekening. Alle openstaande posten die te maken hebben met het verlaten van de woning worden in de eindafrekening verrekend:

  • nog te betalen of terug te ontvangen huur;
  • openstaande rekeningen;
  • kosten voor werkzaamheden aan de woning.

  De jaarlijkse afrekening van servicekosten ontvangt u na afloop van het boekjaar en in ieder geval uiterlijk op 1 juli.

 • Kan de nieuwe huurder zaken in de woning overnemen?

  Het is mogelijk bepaalde zaken aan te bieden aan de volgende bewoner. Zaken die technisch niet in orde zijn, mogen niet ter overname worden aangeboden. Huurders regelen de overname onderling, ZVH bemiddelt niet. Overname is altijd vrijwillig, de nieuwe huurder is niet verplicht spullen van u over te nemen.

  Als aan het eind van uw huurperiode nog geen nieuwe huurder bekend is, heeft u twee mogelijkheden:

  • U haalt al uw zaken weg en laat de woning leeg achter;
  • U laat de zaken achter: een eventuele financiële vergoeding van de toekomstige bewoner vervalt. Als de nieuwe bewoner de zaken niet wil, verwijdert ZVH deze op uw kosten.
 • Ik heb geklust in mijn woning. Mogen de veranderingen blijven zitten als ik mijn huur opzeg?

  Op onze checklist kunt u zien hoe de woning achtergelaten moet worden. Bij zelf aangebrachte veranderingen is het belangrijk dat de verhuurbaarheid van de woning niet wordt geschaad en dat de verandering veilig is en in goede staat.

  Als u de verandering van tevoren bij ons heeft aangevraagd, hebben wij u schriftelijk laten weten of u deze bij verhuizing mag laten zitten. U weet dus van tevoren waar u aan toe bent.

  Als tip geven wij u een paar richtlijnen:

  • Gebruik geen schadelijke stoffen.
  • Houd de geluidsisolatie tussen de woningen op peil.
  • Zorg ervoor dat de aanpassing geen overlast voor de buren tot gevolg heeft.
  • Zorg ervoor dat de aanpassing voldoet aan de bouwvoorschriften en kwaliteitseisen van de gemeente, de nutsbedrijven en de brandweer.
  • Laat veranderingen aan gas- en elektraleidingen uitvoeren door een erkend installateur.
  • Zorg ervoor dat onderdelen goed bereikbaar blijven voor onderhoud.