Uitleg en voorwaarden

Vrije sector huurwoning

Vrije sector woningen zijn vaak direct beschikbaar, hebben geen wachttijden en u hoeft geen inschrijfkosten te betalen. Vrije sector huurwoningen hebben een huurprijs vanaf € 763,47 en de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod.

Bekijk het actuele aanbod vrije sector huurwoningen.

Voorwaarden voor toewijzing:

Voor vrije sector huurwoningen gelden andere toelatingsregels dan bij sociale huurwoningen. Wilt u in aanmerking komen voor een huurwoning in de vrije sector dan hoeft u niet te voldoen aan de toelatingsregels die gelden voor sociale huurwoningen. Wel stelt ZVH een inkomenseis. ZVH wil hiermee voorkomen dat iemand een woning accepteert die zijn of haar financiële draagkracht te boven gaat en hierdoor in de (financiële) problemen kan raken. 

ZVH hanteert de volgende regels in het toewijzen van een woning in de Vrije Sector

 • ZVH kan een kredietwaardigheidtoetsing laten uitvoeren. Deze toetsing moet positief zijn.
 • Het huurcontract wordt aangegaan voor minimaal een jaar. 
 • ZVH vraagt één maandhuur als waarborgsom. Wanneer de woning niet is beschadigd en er is geen huurachterstand, betaalt ZVH de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst terug. ZVH vergoedt geen rente over de waarborgsom.
 • ZVH behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen, een woning niet aan een kandidaat toe te wijzen. Wanneer er meerdere geïnteresseerden voor een woning zijn, dan kan ZVH zelf de kandidaat kiezen.
 • De inschrijfduur is niet van invloed op de toewijzing.
 • Huurders van een sociale huurwoning hebben het eerste recht van huur van een vrije sector woning.
 • Navraag bij werkgever en huidige verhuurder behoren tot de selectieprocedure en eventueel een intakegesprek.
 • Bij aanvang van het huurcontract moet een maand huur aan borg worden voldaan. 

Een corporatie kan besluiten tot het niet toewijzen van een huurovereenkomst. Dit is een overzicht van redenen van niet toewijzen.

Wees u er van bewust dat als u een vrije sectorwoning huurt, u geen aanspraak kunt maken op huurtoeslag.

Veelgestelde vragen vrije sectorwoningen

 • Woon ik in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning?

  De afgelopen jaren is niet altijd op dezelfde manier vastgelegd of een woning sociaal of vrije sector was.  
  Het gaat erom, wat de huurprijs was op het moment dat de huurovereenkomst begon. En of dat bedrag destijds sociaal of vrije sector was. 
  Daar komt bij: alle contracten ouder dan 1989 gelden ook als sociaal omdat vrije sector toen nog niet bestond. 
  Het kan daardoor gebeuren dat een woning eerst wel, en nu niet als sociaal of vrije sector staat genoteerd. Of omgekeerd. 

  Voor woningen vanaf 1994 geldt sowieso dat de 1e maand huur (kale huurprijs) die u betaalde toen u in uw huidige woning ging wonen, bepaalt of uw sociale huurwoning hebt of niet. Dit is de aanvangshuurprijs. Was die hoger dan de huurliberalisatiegrens van toen? Dan is het huurcontract geliberaliseerd (vrije sectorwoning).

  Op de website van de Rijksoverheid staat een duidelijk schema waarmee u zelf kunt nagaan of u in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning woont.

 • Hoe komt de huurprijs tot stand bij vrije sector woningen?

  Bij vrije sector-huurwoningen mag een verhuurder/woningcorporatie zelf de huurprijs bepalen.

  De huurprijs mag eens in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning is wel toegestaan.

  Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.

  Er is geen maximale huurverhoging, tenzij in het huurcontract een indexeringsclausule is opgenomen. Voor meer informatie zie de website van de rijksoverheid.

 • Waar bestaat de huur uit en wat is het verschil tussen bruto en netto huurprijs?

  De huur bestaat in de meeste gevallen uit twee delen; de netto huur en de servicekosten. Samen is dit de bruto huur.

  De netto huur is de kale huur; de prijs die u betaalt voor de woonruimte. Boven de netto huur betalen sommige huurders servicekosten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak- en of energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten en kosten voor huismeester.

  Kortom: netto huur + servicekosten = bruto huur.
   

  Rekenhuur is een term uit de Huursubsidiewet. Het is de kale huur plus enkele subsidiabele servicekosten zoals lift, verlichting, schoonmaakkosten, huismeester en gemeenschappelijke ruimten.

 • Wat is huurliberalisatie?

  De huurliberalisatiegrens is de sociale huurgrens. De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.

  Bij huurliberalisatie (vrije sector) heeft de verhuurder meer vrijheid om de huurprijs en de huurverhoging van een woning te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijs en de maximale huurverhoging gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten.

  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.