Uitleg en voorwaarden

Vrijesector huurwoning

Vrijesectorwoningen hebben een huurprijs vanaf € 879,66 (2024). Deze woningen zijn voor woningzoekende met een hoger inkomen die niet in aanmerking komen voor de sociale huur. Voor vrije sectorwoningen kunt u geen huurtoeslag aanvragen.

Het aanbod

Ons aanbod vindt u op Woninget. Om te kunnen reageren op een vrijesectorwoning via WoningNet heeft u een inschrijving nodig bij WoningNet. Zoekt en reageert u alleen op  vrijesectorwoningen? Dan betaalt u geen inschrijfkosten.  

Voorwaarden voor toewijzing:

Voor vrijesectorwoningen gelden andere toelatingsregels dan bij sociale huurwoningen. Wel stelt ZVH een inkomenseis. ZVH wil hiermee voorkomen dat iemand een woning accepteert die zijn of haar financiële draagkracht te boven gaat en hierdoor in de (financiële) problemen kan raken. 

Voorrangregels

Bij de toewijzing van onze vrijesectorwoningen hanteren wij de voorrangsregels in deze volgorde:

 • Voorrang voor gezinnen met minimaal 1 minderjarig kind (bij woningen met 4 of meer kamers). 
 • Doorstromers van ZVH uit sociale huur. U huurt al bij ZVH een sociale huurwoning.
 • Doorstromers uit een sociale huurwoning uit de Zaanstad. U laat een sociale huurwoning in de Zaanstad leeg achter. 
 • Doorstromers uit sociale huur uit de Stadsregio Amsterdam.  
 • Gesorteerd op inschrijfduur. 

ZVH hanteert de volgende regels in het toewijzen van een woning in de vrije sector

 • ZVH kan een kredietwaardigheidtoetsing laten uitvoeren. Deze toetsing moet positief zijn.
 • Het huurcontract wordt aangegaan voor minimaal een jaar. 
 • ZVH vraagt één maandhuur als waarborgsom bij aanvang van het huurcontract. Wanneer de woning niet is beschadigd en er is geen huurachterstand, betaalt ZVH de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst terug. ZVH vergoedt geen rente over de waarborgsom.
 • Navraag bij werkgever en huidige verhuurder behoren tot de selectieprocedure en eventueel een intakegesprek.

Een corporatie kan besluiten tot het niet toewijzen van een huurovereenkomst. Dit is een overzicht van redenen van niet toewijzen.

Meer informatie over de vrijesectorwoningen vindt u ook op de website van Woningnet,

Veelgestelde vragen vrije sectorwoningen

 • Woon ik in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning?

  De afgelopen jaren is niet altijd op dezelfde manier vastgelegd of een woning sociaal of vrije sector was.  
  Het gaat erom, wat de huurprijs was op het moment dat de huurovereenkomst begon. En of dat bedrag destijds sociaal of vrije sector was.

  Alle contracten ouder dan 1989 gelden ook als sociaal omdat vrije sector toen nog niet bestond. Het kan daardoor gebeuren dat een woning eerst wel, en nu niet als sociaal of vrije sector staat genoteerd. Of omgekeerd. 

  Voor woningen vanaf 1994 geldt sowieso dat de 1e maand huur (kale huurprijs) die u betaalde toen u in uw huidige woning ging wonen, bepaalt of uw sociale huurwoning hebt of niet. Dit is de aanvangshuurprijs. Was die hoger dan de huurliberalisatiegrens van toen? Dan is het huurcontract geliberaliseerd (vrije sectorwoning).

  Op de website van de Rijksoverheid staat een duidelijk schema waarmee u zelf kunt nagaan of u in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning woont.

 • Hoe komt de huurprijs tot stand bij vrije sector woningen?

  Bij vrije sector-huurwoningen mag een verhuurder/woningcorporatie zelf de huurprijs bepalen. Het puntensysteem voor huurwoningen is niet van toepassing.

  De huurprijs mag eens in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning is wel toegestaan.

   

 • Waar bestaat de huur uit en wat is het verschil tussen bruto en netto huurprijs?

  De huur bestaat in de meeste gevallen uit twee delen; de netto huur en de servicekosten. Samen is dit de bruto huur.

  De netto huur is de kale huur; de prijs die u betaalt voor de woonruimte. Boven de netto huur betalen sommige huurders servicekosten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak- en of energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten en kosten voor huismeester.

  Kortom: netto huur + servicekosten = bruto huur.
   

  Rekenhuur is een term uit de Huursubsidiewet. Het is de kale huur plus enkele subsidiabele servicekosten zoals lift, verlichting, schoonmaakkosten, huismeester en gemeenschappelijke ruimten.

 • Wat is huurliberalisatie?

  De huurliberalisatiegrens is de sociale huurgrens. De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.


  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.