Vakantieverhuur

De laatste tijd worden steeds vaker huurwoningen verhuurd aan toeristen bijvoorbeeld via Airbnb. Hieronder leest u wat onze regels over vakantiehuur zijn.

Verhuur aan toeristen is niet toegestaan

Het verhuren van een huurwoning via bijvoorbeeld Airbnb is aan te merken als onderverhuur. Op grond van artikel 7:244 van het Burgerlijk Wetboek is onderverhuur verboden. Onderverhuur is alleen toegestaan als de verhuurder daar vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. De huurder moet zelf schriftelijk om deze toestemming vragen.

ZVH zal nooit toestemming geven voor het verhuren of in gebruik geven van uw huurwoning of bedrijfsruimte aan toeristen.

In ons huurregelement staat:

  • De huurder zal het gehuurde gedurende de gehele huurtijd zelf bewonen en er voortdurend zijn hoofdverblijf hebben
  • De huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde niet onderverhuren of in gebruik geven aan derden
  • De huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder in het gehuurde geen nering en handel bedrijven.

Waarom

Een huurwoning is bedoeld om in te wonen en niet om te verhuren als vakantieverblijf. Een sociale huurwoning heeft bovendien een lagere huurprijs zodat huishoudens met een laag inkomen betaalbaar kunnen wonen. Dit strookt niet met het verhuren van deze woningen voor vakantieverhuur. Bovendien leidt vakantieverhuur vaker dan bij reguliere verhuur, tot overlast voor omwonenden.

Melden

ZVH handhaaft hierop. Heeft u (over)last van vakantieverhuur in uw buurt of een vermoeden van onderverhuur, dan kunt u dit bij ons melden.