Zelf klussen in uw woning

U wilt waarschijnlijk uw woning naar eigen inzicht en smaak inrichten. Daarom mag u in veel gevallen zelf klussen. Belangrijk is dat veranderingen geen schade aan de woning of onveiligheid van installaties veroorzaken.  Voor sommige klussen of zelf aangebrachte voorzieningen moet vooraf toestemming gevraagd worden. Een aantal voorwaarden is van toepassing.

Kleine klus; overleggen hoeft niet

Voor behangen of het ophangen van gordijnen heeft u geen toestemming nodig. Is er iets stuk in of aan uw woning, meld dan uw reparatieverzoek. In ons onderhouds-ABC ziet u welke reparaties ZVH doet en voor welke reparaties u zelf verantwoordelijk bent.

Overige klussen; eerst toestemming vragen

Voor grote veranderingen heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Denk bijvoorbeeld aan een muur weghalen of verplaatsen, het vernieuwen van badkamer of keuken, een vaste trap naar zolder plaatsen of het plaatsen van harde vloerbedekking. Wij kunnen voorwaarden verbinden aan onze toestemming die onder andere betrekking hebben op de kwaliteit, het voorkomen van schade, het onderhoud van de verandering, (bouwtechnische) voorschriften en de aansprakelijkheid.

Hoe toestemming voor de klus aanvragen

Toestemming aanvragen is heel eenvoudig, u doet dit met het formulier zelf klussen. Voeg bij het formulier zoveel mogelijk situatie- of bouwtekeningen toe.

U krijgt altijd een schriftelijke reactie van ons. Daarin staat of de verandering is toegestaan, wat de eventuele voorwaarden zijn en of de aanpassing mag blijven zitten als u gaat verhuizen.

Veelgestelde vragen Klussen

 • Ik ga verhuizen naar een andere woning. Wat doe ik met de verandering die ik zelf heb aangebracht?

  Op onze checklist kunt u zien hoe de woning achtergelaten moet worden. Bij zelf aangebrachte veranderingen is het belangrijk dat de verhuurbaarheid van de woning niet wordt geschaad en dat de verandering veilig is en in goede staat.

  Als u de verandering van tevoren bij ons heeft aangevraagd, hebben wij u schriftelijk laten weten of u deze bij verhuizing mag laten zitten. U weet dus van tevoren waar u aan toe bent.

  Als tip geven wij u een paar richtlijnen:

  • Gebruik geen schadelijke stoffen.
  • Houd de geluidsisolatie tussen de woningen op peil.
  • Zorg ervoor dat de aanpassing geen overlast voor de buren tot gevolg heeft.
  • Zorg ervoor dat de aanpassing voldoet aan de bouwvoorschriften en kwaliteitseisen van de gemeente, de nutsbedrijven en de brandweer.
  • Laat veranderingen aan gas- en elektraleidingen uitvoeren door een erkend installateur.
  • Zorg ervoor dat onderdelen goed bereikbaar blijven voor onderhoud.

   

   

 • Wie betaalt de kosten voor de aanpassing?

   

  U betaalt zelf de kosten die u maakt om uw woning te veranderen. ZVH geeft hiervoor geen vergoeding. Ook bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die tijdens het klussen ontstaan. 

 • Vallen de veranderingen die ik heb aangebracht ook onder de collectieve opstalverzekering van ZVH?

  Nee, u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Raadpleeg daarom uw eigen verzekeringsmaatschappij. 

 • Ik wil graag een nieuw keukenblok. Wat moet ik doen?

  Als u een nieuwe keuken wilt, dan vraagt u dit aan bij ZVH. U kunt uw aanvraag indienen via Mijn ZVH (bij "stel een vraag") of u kunt ons een e-mail of brief sturen. Wij maken dan een afspraak met u. Een opzichter komt langs om uw aanvraag en de keuken te beoordelen.

 • Wat zijn de eisen bij het plaatsen van harde vloerbedekking?

  Er zijn regels voor het leggen van een vloerbedekking in uw woning. Deze regels staan hier beschreven. Mocht u een harde vloerbedekking willen leggen in uw woning, dan dient u vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan ZVH. Onder een harde vloerbedekking verstaan wij onder andere de volgende vloeren; gelijmd parket, plavuizen of andere steenachtige vloeren, siergrind en gietvloeren. Voor schriftelijke toestemming dient u een ZAV-aanvraag in te dienen

 • Ik wil een schotelantenne plaatsen, mag dat?

  Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming zaken te bevestigen aan eigendommen van ZVH. Zie ook uw huurovereenkomst en/of de bij algemene huurvoorwaarden.

  Schotels en antennes mogen nooit bevestigd worden aan het gehuurde zoals een buitenmuur, balkonhek, dak of schuur. Ze mogen alleen geplaatst worden binnen de muren van de woning, in de tuin of op het balkon. Maar dan wel onder bepaalde voorwaarden

 • Ik wil een camera aan huis of videodeurbel installeren mag dat?

  Camera's mogen worden geïnstalleerd om uzelf en uw eigendommen te beschermen. Camera's bij uw eigen huis mogen alleen uw eigen bezittingen filmen. Het is niet toegestaan om bezittingen van anderen te filmen, zoals de tuin van de buren. De openbare weg en de stoep moeten zo min mogelijk in beeld worden gebracht. Het is uw verantwoordelijkheid, ook wanneer een installateur de camera's plaatst, om daarvoor te zorgen. Het is bewoners toegestaan om een videodeurbel te bevestigen in een deurkozijn.   

  Hier zijn enkele richtlijnen om ervoor te zorgen dat u aan de regels voldoet:

  • Breng alleen uw eigen tuin, gevel of stoepje in beeld. 
  • Plaats een duidelijke camerasticker bij de camera, waarop de aanwezigheid van camera's wordt aangegeven.
  • Gebruik de camera’s alleen voor beveiliging of voor gebruik van de deurbel, niet om anderen te bespioneren. 
  • Bewaar de beelden zo kort mogelijk. Alleen als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld in geval van inbraak, diefstal of schade mag je beelden bewaren.
  • Zet nooit beelden op social media of internet. Dit geldt ook voor screenshots. Bij een strafbaar feit mogen beelden wel worden gedeeld met de polities bij aangifte.
  • Zorg ervoor dat voorbijgangers niet in beeld worden gebracht.
  • Zorg voor een goed wachtwoord op yw camera-app, zodat anderen er niet bij kunnen. 

Veelgestelde vragen reparatieverzoek

 • Ik wil graag een nieuw keukenblok. Wat moet ik doen?

  Als u een nieuwe keuken wilt, dan vraagt u dit aan bij ZVH. U kunt uw aanvraag indienen via Mijn ZVH (bij "stel een vraag") of u kunt ons een e-mail of brief sturen. Wij maken dan een afspraak met u. Een opzichter komt langs om uw aanvraag en de keuken te beoordelen.

 • Ik heb last van ongedierte, komt ZVH dit verhelpen?

  Nee, in het algemeen onderneemt ZVH geen actie in de bestrijding van ongedierte. Er is wel een aantal uitzonderingen:
   

  • Als er sprake is van kakkerlakken en er dreigt gevaar voor uitbreiding naar andere appartementen of flats, dan gaat ZVH over tot bestrijding.
  • Ook onderneemt ZVH actie bij boktorren, houtwormen en faraomieren. Zie ook het onderhouds-abc.
 • Ik heb last van schimmel in de badkamer, hoe krijg ik dit weg?

  Schimmel in de badkamer wordt vaak veroorzaakt door te veel achterblijvend vocht na het douchen. Wasdrogers die niet voldoende naar buiten worden geleid of op een kanaal zijn aangesloten veroorzaken ook veel vocht.

  Om schimmel te voorkomen moet eerst de oorzaak worden vastgesteld. Wordt er voldoende afgezogen via de mechanische of natuurlijke ventilatie? Een eenvoudige manier om dit te controleren doet u door een blaadje papier (A4-tje) te houden voor de ventilatieopening. Wordt het papier vastgezogen, dan is er in ieder geval sprake van afzuigen. Valt het papier eraf? Dan werkt de afzuiging niet. Laat dit aan ons weten, dan komt een opzichter van ZVH een inspectie bij u doen.

  Natuurlijk kunt u zelf ook schimmel voorkomen door de tegels af te drogen na het douchen of de deur/het raam open te laten staan tijdens of na het douchen.

 • Hoe vaak wordt mijn cv-installatie schoongemaakt?

  In het onderhoud van cv-installaties maken we een onderscheid in twee verschillende systemen:

  Gesloten systeem
  Bij een installatie met een gesloten systeem wordt de luchtaanvoer van buiten de woning gehaald. Onderhoud vindt een keer in de twee jaar plaats.

  Open systeem
  Bij een installatie met een open systeem wordt de lucht aangezogen uit de ruimte waar het toestel is geplaatst. Een geiser is een open verbrandingssysteem. Dit houdt in dat de ruimte altijd voldoende moet worden geventileerd. Open systemen worden jaarlijks onderhouden en gecontroleerd. 

 • Moet ik een reparatie zelf betalen?

  In het onderhouds-abc ziet u welke reparaties voor rekening van ZVH zijn en welke voor uw eigen rekening komen.

 • Ik heb een reparatieverzoek doorgegeven en er zou iemand van een bedrijf contact opnemen en langskomen, hoe lang duurt dit?

  Als het geen spoed is, hebben deze bedrijven twee weken de tijd om de reparatie uit te voeren.

 • Wat is een 'stekkerproef'?

  Tijdens het melden van elektrastoringen vragen wij u altijd een stekkerproef te doen. Om te controleren of de elektrastoring niet aan uw eigen apparatuur ligt, vragen wij u alle stekkers uit de stopcontacten te halen en weer één voor één terug te steken, inclusief uw lampen. Mocht de elektriciën constateren dat de storing door uw eigen apparatuur veroorzaakt is, dan brengen wij de reparatiekosten bij u in rekening.
   

Regel online uw aanvraag om zelf te klussen

Formulier: zelf klussen

Klussen? eerst weten waar asbest zit

Woont u in een woning die voor 1994 is gebouwd en wilt u klussen (slopen, boren enzovoorts) of de oude vloerbedekking (tapijt, tapijttegels of vinyl) verwijderen? Neem eerst contact op met ZVH. Als de vloerbedekking of zeil van voor het jaar 2000 is, kan dit asbestdeeltjes bevatten. Zelf asbesthoudend materiaal verwijderen is gevaarlijk en zelfs verboden.