Missie en koers

ZVH staat voor ‘Zaandams Volkshuisvesting’. De woningcorporatie werd opgericht in 1913, in een periode waarin veel woningbouwverenigingen ontstonden. Na meer dan 100 jaar is ZVH nog steeds zelfstandig. De missie van ZVH is: het bieden van kwalitatief goede huisvesting voor mensen met de laagste inkomens binnen Zaanstad, nu én in de toekomst. Belangrijke begrippen zijn voor ons: betrokken, transparant, professioneel, efficiënt, toegankelijk, duidelijk, daadkrachtig. We doen ons werk met een zeer compacte organisatie (circa 50 medewerkers), steeds vanuit het belang van onze klanten, bestaande én toekomstige.

Ondernemingsplan en toekomst

Eind 2018 hebben we het Ondernemingsplan 2019-2023  vastgesteld. Het plan geeft weer waar ZVH nu staat, welke doelstellingen we hebben en welke keuzes we maken om die doelen te bereiken.

Ter voorbereiding van het Ondernemingsplan hebben we een nieuwe koers vastgesteld. De koers laat zien dat ZVH betaalbaarheid, verduurzaming , nieuwbouw en gebiedsontwikkeling belangrijk vindt. ZVH wil ook in de toekomst 20% van de sociale voorraad in de Zaanstreek accommoderen.

 

ZVH-samenwerking

ZVH heeft de vorm van een stichting. We zijn lid van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties in Nederland (zie governance). In Zaanstad spelen we een actieve rol. We werken graag samen met onze collega-corporaties Parteon, Rochdale en Eigen Haard, die ook in Zaanstad woningen verhuren en bouwen. Met de gemeente Zaanstad bespreken we onze plannen in de wijken en complexen, en laten we ons werk aansluiten bij het gemeentelijk woonbeleid. Zaanstad maakt voorts deel uit van de stadsregio Amsterdam. De Zaanse corporaties bieden de sociale huurwoningen aan via WoningNet (regio Amsterdam)

Het bieden van huisvesting voor mensen met een laag inkomen binnen Zaanstad

Dat is onze missie.