Missie en koers

ZVH staat voor ‘Zaandams Volkshuisvesting’. De woningcorporatie werd in 1913 opgericht om de arbeiders van de firma Pont betere huisvesting te bieden dan de erbarmelijke woonomstandigheden waar ze zich in bevonden. Het was een kleine groep eigenwijze doeners die de status quo niet accepteerde, maar aan de slag ging om het beter te maken voor gewone mensen die het minder hadden. De tijden zijn veranderd, maar dat beeld inspireert ons ruim honderd jaar later nog steeds. Dat zit nog steeds in ons DNA: de bevlogenheid om het beter te maken, met een Zaanse mentaliteit van ‘niet-lullenmaar-poetsen’ en dichtbij de klant staan.

Onze missie is: Het bieden van kwalitatief goede huisvesting voor mensen met de laagste inkomens in de Zaanstreek, nu én in de toekomst.

Belangrijke begrippen zijn voor ons: betrokken, transparant, professioneel, efficiënt, toegankelijk, duidelijk, daadkrachtig. We doen ons werk met een compacte organisatie (circa 50 medewerkers), steeds vanuit het belang van onze klanten, bestaande én toekomstige.

ZVH - koers

Het ondernemingsplan dat we in 2018 met elkaar hebben opgesteld geeft helder richting op de prioriteiten betaalbaarheid voor de laagste inkomensgroepen en excellente dienstverlening aan onze huurders.
Door grote woningnood ook onder middeninkomens en behoefte aan meer menging van inkomensgroepen in sommige buurten, hadden we behoefte aan aanscherping van de koers. Eind 2020 hebben we om die reden het Koersdocument 2021 vastgesteld. Hierin wordt beschreven wat de belangrijkste opgaven in Zaanstad zijn, wat ZVH daaraan wil bijdragen en waar het ons uiteindelijk om te doen is. Lees hier verder over onze visie en ambities voor de komende jaren.

ZVH - samenwerking

ZVH heeft de vorm van een stichting. We zijn lid van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties in Nederland (zie governance). In Zaanstad spelen we een actieve rol. We werken graag samen met onze collega-corporaties Parteon, Rochdale en Eigen Haard, die ook in Zaanstad woningen verhuren en bouwen. Met de gemeente Zaanstad bespreken we onze plannen in de wijken en complexen, en laten we ons werk aansluiten bij het gemeentelijk woonbeleid. Zaanstad maakt voorts deel uit van de stadsregio Amsterdam. De Zaanse corporaties bieden de sociale huurwoningen aan via DAK WoningNet.

Het bieden van kwalitatieve huisvesting aan mensen met de laagste inkomens in de Zaanstreek, nu én in de toekomst.