Wijziging persoonlijke situatie

Geef een verandering in uw persoonlijke situatie aan ons door

Het kan zijn dat de samenstelling van uw huishouden verandert; uw partner overlijdt, uw kinderen verhuizen, u gaat scheiden of u gaat samenwonen.  

Sommige wijzigingen in uw persoonlijke situatie bent u verplicht om aan ZVH door te geven. Op deze pagina vindt u informatie hierover. Een wijziging in uw persoonlijke situatie kan van invloed zijn op de hoogte van de huurtoeslag die u ontvangt (zie de Belastingdienst) en op de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u eraan dat u ook wijzigingen moet doorgeven aan de gemeente.

Huurders en medebewoners

De naam van de huurder staat op de huurovereenkomst. U vindt uw huurovereenkomst op het klantportaal Mijn ZVH. De huurder is verantwoordelijk voor onder andere het betalen van de huur en het voorkomen van overlast. De huurder heeft huurbescherming en alle overige rechten en plichten van het huurrecht. Op de huurovereenkomst kunnen maximaal 2 namen staan.

Staat uw naam niet op de huurovereenkomst? U bent dan medebewoner en geen huurder. Het is belangrijk dat de medebewoner zich inschrijft bij DAK WoningNet. Als de huurder verhuist of overlijdt, dan kan de medebewoner niet in de woning blijven. Komt er iemand bij u wonen? Dien dan een aanvraag inwoning in.

Meer informatie bij wijzigingen vindt u hieronder

Wijziging persoonlijke situatie regelen

Uw aanvraag voor medehuurderschap regelt u met het formulier medehuurderschap.

Uw aanvraag voor het wijzigen van de naam van de hoofdhuurder op het huurcontract regelt u met het formulier wijziging tenaamstelling.