Huurprijs en servicekosten

Huurprijs

De huurprijs bestaat meestal uit twee delen; netto huur en bruto huur. De netto huur wordt ook wel de kale huur genoemd en is de prijs die u betaalt voor de woonruimte. De bruto huur is de kale huurprijs plus eventuele servicekosten.

Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur komen. U betaalt servicekosten voor diensten en leveringen die wij voor u uitvoeren en die in de regel voor een heel portiek of woongebouw zijn afgesproken, zoals schoonmaak, onderhoud van de tuinen en glasbewassing. De servicekosten zijn niet voor iedereen hetzelfde. Dat hangt af van de voorzieningen in uw gebouw.

In uw huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, tenzij de levering later met u is overeengekomen. U kunt de leveringen en diensten ook terugvinden op de huurspecificatie. U ontvangt elk jaar een huurspecificatie bij de brief over de huurverhoging. Uw huurovereenkomst vindt u ook op het klantportaal Mijn ZVH.

Op de site van de Huurcommissie vindt u een toelichting over de verschillende soorten servicekosten en de wijze van afrekenen. Uitgebreide informatie over ons servicekostenbeleid vindt u hier

Bovenop de servicekosten berekenen wij administratiekosten

Stookkosten

Woont u in een woongebouw met een collectieve verwarmingsinstallatie/blokverwarming? Dan betaalt u hiervoor via de servicekosten maandelijks een bedrag aan stookkosten. Dit is een voorschot, eenmaal per jaar ontvangt u een afrekening.

Heeft u een eigen cv-ketel, gas- en elektriciteitsmeter in uw woning, dan rekent u alle kosten direct af met het energiebedrijf van uw keuze. U betaalt aan ZVH dan geen stookkosten.

De jaarlijkse afrekening

Jaarlijks ontvangt u van ons een afrekening van de servicekosten. Voor de meeste servicekosten betaalt u een voorschotbedrag. Zie voor meer informatie de pagina afrekening en voorschotten

Veelgestelde vragen huurprijs

 • Woon ik in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning?

  De afgelopen jaren is niet altijd op dezelfde manier vastgelegd of een woning sociaal of vrije sector was.  
  Het gaat erom, wat de huurprijs was op het moment dat de huurovereenkomst begon. En of dat bedrag destijds sociaal of vrije sector was.

  Alle contracten ouder dan 1989 gelden ook als sociaal omdat vrije sector toen nog niet bestond. Het kan daardoor gebeuren dat een woning eerst wel, en nu niet als sociaal of vrije sector staat genoteerd. Of omgekeerd. 

  Voor woningen vanaf 1994 geldt sowieso dat de 1e maand huur (kale huurprijs) die u betaalde toen u in uw huidige woning ging wonen, bepaalt of uw sociale huurwoning hebt of niet. Dit is de aanvangshuurprijs. Was die hoger dan de huurliberalisatiegrens van toen? Dan is het huurcontract geliberaliseerd (vrije sectorwoning).

  Op de website van de Rijksoverheid staat een duidelijk schema waarmee u zelf kunt nagaan of u in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning woont.

 • Waar bestaat de huur uit en wat is het verschil tussen bruto en netto huurprijs?

  De huur bestaat in de meeste gevallen uit twee delen; de netto huur en de servicekosten. Samen is dit de bruto huur. 

  De netto huur is de kale huur; de prijs die u betaalt voor de woonruimte. Boven de netto huur betalen sommige huurders servicekosten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak- en of energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten en kosten voor huismeester. 
  Kortom: netto huur + servicekosten = bruto huur.
   

  Bij de berekening van de huurtoeslag gaat de Belastingdienst uit van de rekenhuur. De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus enkele subsidiabele servicekosten zoals de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, de kosten van energie van gemeenschappelijke ruimten (zoals de lift en verlichting), de kosten voor de huismeester.

 • Wat is de maximale huurprijs van een sociale huurwoning en hoe komt die tot stand?

  De maximale huurprijs van een sociale woning is de huur die maximaal gevraagd mag worden door ZVH. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Deze kwaliteit wordt objectief gemeten met een puntensysteem van de overheid; het zogenaamde woningwaarderingsstelsel. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer punten een woning krijgt. Dit puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. U kunt het puntenaantal van uw woning vinden op het klantportaal Mijn ZVH.

 • Hoe vaak mag ZVH de huur verhogen?

  Woningcorporaties mogen de huur één keer per 12 maanden verhogen. Er zijn twee situaties waarbij de verhuurder twee keer per jaar een huurverhoging mag doorvoeren:

  • Als door omstandigheden de huurverhoging later dan 1 juli ingaat, dan mag ZVH het jaar erna toch de huurverhoging op 1 juli in laten gaan.
  • Bij woningverbetering, door onderhoud of renovatie, mag de huur ook verhoogd worden.
 • Met hoeveel mag de huur jaarlijks verhoogd worden?

  De overheid stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. Zie de informatie op de website van de overheid. ZVH verhoogt in veel gevallen de huren met een lager percentage.
   

 • Wat is huurliberalisatie?

  De huurliberalisatiegrens is de sociale huurgrens. De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.


  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Hoe kan ik controleren of mijn huurprijs niet te hoog is

  De maximaal redelijke huurprijs kunt u controleren via: Huurprijscheck zelfstandige woonruimte | Huurcommissie helpt | Huurcommissie. Let op: het gaat om de kale huurprijs, dus niet meegerekend het voorschot servicekosten. 

Veelgestelde vragen servicekosten

 • Waarom worden mijn servicekosten jaarlijks per 1 juli gewijzigd?

  Jaarlijks ontvangt u van ons een afrekening van de servicekosten. Voor de meeste servicekosten betaalt u een voorschotbedrag. Na afloop van het jaar vergelijken wij de voorschotten met de werkelijke kosten. Op de afrekening ziet u wat de werkelijke kosten waren. Heeft u te veel aan voorschot betaald, dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten juist hoger, dan betaalt u geld bij.

  We berekenen de servicekosten over een kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. De servicekosten verdelen we volgens het beleid van de Huurcommissie.

  De afrekening dient uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar door u te zijn ontvangen. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni de afrekening over het afgelopen kalenderjaar ontvangt. Bent u gedurende het jaar verhuisd dan brengen wij uiteraard enkel de periode tot einde huur bij u in rekening. Verhuisde u bijvoorbeeld op 1 mei, dan berekenen we de servicekosten over de periode 1 januari tot en met 30 april.

 • Waarom vindt jaarlijks een verrekening van de servicekosten plaats?

  U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn. Dan ontvangt ZVH alle afrekeningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten.

  U ontvangt elk jaar, uiterlijk 1 juli, een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend:

  • Zijn de werkelijke kosten lager dan u aan servicekosten heeft betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • Als de werkelijke kosten hoger zijn dan de betaalde servicekosten, betaalt u dit verschil aan ZVH. 

   

 • Ik woon in een flat en betaal ook servicekosten. Wat wordt hiervan betaald?

  In een flat of appartementencomplex betaalt elke bewoner niet alleen maandelijks de huur maar ook servicekosten. Hiervan worden de gemeenschappelijke voorzieningen betaald. Denk aan verlichting in algemene ruimtes, energieverbruik, de lift en het schoonmaken van het trappenhuis. De servicekosten zijn een voorschot. 

 • Wanneer ontvang ik de afrekening stook- en servicekosten?

  Jaarlijks ontvangt u van ons een afrekening van de servicekosten. De afrekening dient uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar door u te zijn ontvangen. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni de afrekening over het afgelopen kalenderjaar ontvangt. Voor meer informatie zie de pagina jaarlijkse afrekening en berekening voorschotten.

Veelgestelde vragen Stookkosten

 • Wat kan ik doen om energie te besparen?

  Hieronder vindt u tips om energie te besparen. Nog veel meer tips vindt u op www.milieucentraal.nl.

  Gebruik ledlampen
  Een ledlamp werkt veel efficiënter dan een ouderwetse gloei- en halogeenlamp. Er is slechts 3 tot 9 procent van de elektriciteit nodig om dezelfde hoeveelheid licht te geven als een gloeilamp. De ledlamp is doorontwikkeld en er zijn nu allerlei geschikte alternatieven voor de gloeilamp en de halogeenlamp.

  Ventileer goed
  Ventileren kost toch warme lucht, denkt u? Dat klopt. Toch is het goed om uw woning dagelijks te ventileren. Vochtige lucht en schadelijke stoffen worden afgevoerd. En een goed geventileerd huis met droge lucht warmt beter op.

  Stekkers eruit
  Schakel toestellen helemaal uit als u ze niet gebruikt. Ook in stand-by functie gebruiken ze stroom. Opladers van mobiele telefoons en elektrische tandenborstel kunnen uit het stopcontact als u ze niet gebruikt. Er zijn stekkerdozen met een aan/uit knop. Handig, u schakelt meerdere apparaten in één keer uit. Een ‘standby killer’ is ook een oplossing. Deze stekkerdoos plaatst u tussen uw apparaat en het stopcontact. Als bijvoorbeeld uw tv op stand-by staat, schakelt de killer deze automatisch uit.

  Minder (warm)waterverbruik
  Structureel 5 minuten douchen in plaats van de gemiddelde douchetijd van 9 minuten bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis ruim 15.000 liter warm water en 60 m3 gas.

  Slim verwarmen
  Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar u veel bent.  Zet de thermostaat als u thuis bent één graad lager dan u gewend bent. 

  Zet de thermostaat ’s nachts en als er overdag niemand thuis is, op 15 graden. U bespaart ook als u de verwarming een uurtje voordat u naar bed gaat al lager zet. Verwarm uw slaapkamer niet.

  Vraag gratis en vrijblijvend een bespaaradvies aan
  Een gratis bezoek van of een videobelafspraak met een energiecoach kan u een paar tientjes tot honderden euro’s per jaar schelen. De coach kijkt met u naar het energieverbruik in uw woning. U krijgt een bespaarrapport en kunt kiezen uit handige bespaarproducten zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtband of een waterbesparende douchekop. De gemeente Zaanstad betaalt de bespaarproducten en het bezoek.  Lees meer over de energiecoaches.

 • Wanneer ontvang ik de afrekening stook- en servicekosten?

  Jaarlijks ontvangt u van ons een afrekening van de servicekosten. De afrekening dient uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar door u te zijn ontvangen. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni de afrekening over het afgelopen kalenderjaar ontvangt. Voor meer informatie zie de pagina jaarlijkse afrekening en berekening voorschotten.

 • Wat is blokverwarming?

  Bij blokverwarming (ook wel collectieve verwarming genoemd) worden meerdere woningen verwarmd door dezelfde ketel. Deze ketel staat in een algemene ruimte of op het dak. Woningen met blokverwarming hebben dus géén eigen ketel. En de bewoners geen eigen contract met een gasleverancier. Zij betalen voor de verwarming van hun woning via de servicekosten. 

  Voor warm water is er een boiler of een geiser of een collectieve warmwatervoorziening. 

 • Wat zijn stookkosten

  Heeft u geen eigen cv-ketel in uw woning dan heeft uw woongebouw een collectieve verwarmingsinstallatie. U betaalt dan maandelijks een bedrag aan stookkosten naast de netto huur. Dit is een voorschot, eenmaal per jaar ontvangt u een afrekening.

csm_huur_betalen_c90f6038f6.jpg