Urgentie

Voorrang op huurwoning met urgentieverklaring

Voor huurwoningen in Zaanstad bestaan wachttijden. Lang wachten is voor iedereen vervelend, maar voor sommigen zelfs een onoverkomelijk probleem. Als dit voor u geldt dan kunt u, als u aan een aantal voorwaarden voldoet, voorrang krijgen op een huurwoning door een urgentieverklaring.

Gemeente Zaanstad regelt urgentieverklaring

De gemeente Zaanstad bepaalt de regels voor het verkrijgen van een urgentieverklaring. Ook behandelen zij de urgentieaanvragen. 

Meer informatie over de voorwaarden voor een urgentieverklaring vindt u op de website van de gemeente Zaanstad. Hier kunt u ook uw aanvraag indienen.