Een aantal wooncomplexen bij ZVH heeft een huismeester. De huismeesters leveren op veel manieren een positieve bijdrage aan het leefklimaat in en rond uw woning. De belangrijkste taak voor de huismeester is het schoon, heel en veilig houden van uw complex. ZVH heeft ook een algemeen complexbeheerder voor de complexen waar geen vaste huismeester aanwezig is.

Heeft u een reparatie dan kunt u via deze website uw reparatieverzoek indienen of contact opnemen met onze reparatielijn.

Contactgegevens huismeesters

Zie hier de contactgegevens van onze huismeesters.