Voorrangsregelingen

Op deze pagina staat informatie over speciale (voorrangs)regelingen.

Voorrang wijken Poelenburg en Peldersveld in Zaandam

De woningcorporaties in Zaanstad wijzen vrijgekomen huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld met voorrang toe aan mensen die voldoen aan nieuwe voorwaarden. Met de voorrangsregels wil de gemeente Zaanstad van Poelenburg en Peldersveld meer kansrijke wijken maken. Deze maatregel heeft geen gevolgen voor mensen die nu in Poelenburg en Peldersveld wonen. Iedereen die er nu woont, mag er gewoon blijven wonen. Maar als u binnen deze wijken wilt verhuizen, dan gelden wel de voorrangsregels.

Voorrang bij binding met Zaanstad 

Starters en doorstromers die in de gemeente Zaanstad wonen of werken krijgen voorrang op een deel van de woningen in de Zaanstad. Meer informatie en de voorwaarden waar u aan moet voldoen, vindt u op de website van Woningnet

Loting: sneller kans op een sociale huurwoning

20% van de sociale huurwoningen uit stadsregio Amsterdam mogen via loting toegewezen worden. Daar valt de gemeente Zaanstad ook onder en dus ook de huurwoningen van ZVH. Bij de woningadvertentie op de website van WoningNet staat aangegeven of het een lotingwoning is. Woningzoekenden kunnen iedere week op twee reguliere woningen reageren én op twee lotingwoningen. Meer informatie vindt u op WoningNet.

65+ Verhuisvoordeel

Vanaf 1 juli 2021 krijgen 65-plussers  voorrang op 150 geselecteerde, gelijkvloerse sociale huurwoningen. U neemt daarbij uw ‘oude’ huurprijs mee. Ook kunt u een verhuissubsidie van €1000,- krijgen. De regeling is voor de duur van één jaar.

U kunt zich via uw eigen inschrijving bij Woningnet (of Woonmatch Waterland en in Oostzaan via de inschrijving bij WOV) registreren voor 65+Verhuisvoordeel.

Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden, vindt u op de website van WoningNet.

Jongerenlabel

ZVH geeft geschikte jongerenwoningen een jongerenlabel, speciaal voor mensen tot 26 jaar. Bij het aanbod van zelfstandige huurwoningen op WoningNet staat dit label aangegeven. 

Complexen met speciale voorwaarden

Woningen in het complex Amberhout (Aurum) worden toegewezen aan kandidaten die aan extra voorwaarden voldoen:

  • Kandidaat heeft een zinvolle dagbesteding, werk of studie en dit moet aantoonbaar zijn
  • De woning mag bewoond worden door maximaal 1 persoon

Overige regelingen

  • We bieden speciale woningen voor 55+. Toewijzing loopt via WoningNet met uit zondering van de zorgwoningen.
  • Als u een ergonomische beperking heeft én een GEB-indicatie dan kunt u reageren op sociale huurwoningen. De indicatie kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam. De toewijzing loopt via WoningNet.
  • Voor aanleunwoningen is een indicatie nodig. Dit kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam. Toewijzing loopt via WoningNet.
  • Voor zorgwoningen is een indicatie nodig. Dit kunt u ook aanvragen bij een Sociaal Wijkteam.
  • Urgenten van de gemeente Zaanstad. Dit loopt via de Gemeente Zaanstad 

Met voorrang een woning in Poelenburg en Peldersveld?

Hier vindt u meer informatie.