Voorrangsregelingen

Op deze pagina staat informatie over speciale (voorrangs)regelingen.

Voorrang wijken Poelenburg en Peldersveld in Zaandam

De woningcorporaties in Zaanstad wijzen vrijgekomen huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld sinds begin 2018 met voorrang toe aan mensen die voldoen aan voorwaarden. Met de voorrangsregels wil de gemeente Zaanstad van Poelenburg en Peldersveld meer kansrijke wijken maken. Lees verder over de voorrangsregelingen Poelenburg en Peldersveld.

Voorrang bij binding met Zaanstad 

Starters en doorstromers die in de gemeente Zaanstad wonen of werken krijgen voorrang op een deel van de woningen in de Zaanstad. Meer informatie en de voorwaarden waar u aan moet voldoen, vindt u op de website van Woningnet

Loting: sneller kans op een sociale huurwoning

20% van de sociale huurwoningen uit stadsregio Amsterdam mogen via loting toegewezen worden. Daar valt de gemeente Zaanstad ook onder en dus ook de huurwoningen van ZVH. Bij de woningadvertentie op de website van WoningNet staat aangegeven of het een lotingwoning is. Woningzoekenden kunnen iedere week op twee reguliere woningen reageren én op twee lotingwoningen. Meer informatie vindt u op WoningNet.

65+ Verhuisvoordeel

Als u 65 jaar of ouder bent,  kunt u voorrang krijgen op geselecteerde, gelijkvloerse sociale huurwoningen van de verschillende corporaties via Woningnet. U neemt hierbij uw oude huurprijs mee, tenzij de netto huur van de nieuwe woning lager is. Ook heeft u recht op een verhuissubsidie vanuit de gemeente Zaanstad van €1.000,-. Deze regeling loopt voorlopig tot 31 december 2023.

Het is aan u zelf om te reageren op deze woningen. Ze worden geadverteerd via Woningnet. Ze zijn makkelijk te herkennen aan het label 65+ Verhuisvoordeel. Als een woning met deze regeling wordt aangeboden kunt u in het woningaanbod hierop filteren bij ‘Doelgroep woning’. In deze brochure staat een overzicht van de beschikbare seniorenwoningen in Zaanstad.

U komt hiervoor in aanmerking als u aan alle voorwaarden voldoet. 

Jongerenlabel

ZVH geeft geschikte jongerenwoningen een jongerenlabel, speciaal voor mensen tot 26 jaar. Bij het aanbod van zelfstandige huurwoningen op WoningNet staat dit label aangegeven. 

Complexen met speciale voorwaarden

Woningen in het complex Amberhout (Aurum) worden toegewezen aan kandidaten die aan extra voorwaarden voldoen:

  • Kandidaat heeft een zinvolle dagbesteding, werk of studie en dit moet aantoonbaar zijn
  • De woning mag bewoond worden door maximaal 1 persoon

Overige regelingen

  • We bieden speciale woningen voor 55+. Toewijzing loopt via WoningNet met uitzondering van de zorgwoningen.
  • Als u een ergonomische beperking heeft én een GEB-indicatie dan kunt u reageren op sociale huurwoningen. De indicatie kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam. De toewijzing loopt via WoningNet.
  • Voor aanleunwoningen is een indicatie nodig. Dit kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam. Toewijzing loopt via WoningNet.
  • Voor zorgwoningen is een indicatie nodig. Dit kunt u ook aanvragen bij een Sociaal Wijkteam.
  • Urgenten van de gemeente Zaanstad. Dit loopt via de Gemeente Zaanstad