Voorrangsregelingen

Voorrang wijken Poelenburg en Peldersveld in Zaandam

De woningcorporaties in Zaanstad wijzen vrijgekomen huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld met voorrang toe aan mensen die voldoen aan nieuwe voorwaarden. Met de voorrangsregels wil de gemeente Zaanstad van Poelenburg en Peldersveld meer kansrijke wijken maken. Deze maatregel heeft geen gevolgen voor mensen die nu in Poelenburg en Peldersveld wonen. Iedereen die er nu woont, mag er gewoon blijven wonen. Maar als u binnen deze wijken wilt verhuizen, dan gelden wel de voorrangsregels.

Voorrang bij binding met Zaanstad 

U kunt met voorrang reageren op een deel van de woning in de Zaanstad als u binding met Zaanstad heeft.

Voorrang voor Zaanse starters|
Als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden heeft u binding met Zaanstad. U kunt dan met voorrang reageren op woningen met de omschrijving Voorrang voor Zaanse starters:

 • U laat bij verhuizing geen zelfstandige huur- of koopwoning leeg achter en u bent ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene dan wel was gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente Zaanstad of, 
 • U laat bij verhuizing geen zelfstandige huur- of koopwoning leeg achter en u werkt bij een bedrijf in de gemeente Zaanstad. U moet voldoen aan de voorwaarden dat u een arbeidscontract heeft voor minimaal 1 jaar en voor tenminste 18 uur per week.

Sinds kort worden door woningcorporaties Parteon, Rochdale en ZVH woningen verloot waar uitsluitend kandidaten met binding met de Zaanstreek voor in aanmerking komen. Hierdoor heeft u een grotere kans dat u met een hogere rangpositie wordt ingeloot. U herkent deze advertenties bij de kenmerken: Binding met de Zaanstreek.

Belangrijk! U kunt pas met voorrang reageren als uw binding is geregistreerd in uw inschrijving bij WoningNet. U kunt de binding alleen laten registreren bij een van de corporaties in Zaanstad. De corporaties in Zaanstad zijn:
• Eigen Haard
• Parteon
• Rochdale
• ZVH

Voorrang voor Zaanse doorstromers
Als u voldoet aan deze voorwaarde heeft u binding met de Zaanstad. U kunt dan met voorrang reageren op woningen met de omschrijving Voorrang voor Zaanse doorstromers:
• U laat een zelfstandige huur- of koopwoning leeg achter in de gemeente Zaanstad.

Het registratiesysteem bepaalt aan de hand van uw gegevens automatisch of u voor deze voorrang in aanmerking komt.

Loting: sneller kans op een sociale huurwoning

Ongeveer 15% van de sociale huurwoningen uit stadsregio Amsterdam worden via loting toegewezen. Daar vallen de plaatsen in gemeente Zaanstad ook onder en dus ook de huurwoningen van ZVH. Bij de woningadvertentie op de website van WoningNet staat aangegeven of het een lotingwoning is. Woningzoekenden kunnen iedere week op twee reguliere woningen reageren én op twee lotingwoningen. Meer informatie vindt u op de site van WoningNet.

Jongerenlabel

ZVH geeft geschikte jongerenwoningen een jongerenlabel, speciaal voor mensen tot 26 jaar. Bij het aanbod van zelfstandige huurwoningen op WoningNet staat dit label aangegeven. Onzelfstandige woonruimte (kamers) wordt niet via WoningNet verdeeld.

Complexen met speciale voorwaarden

Woningen in het complex Amberhout (Aurum) worden toegewezen aan kandidaten die aan extra voorwaarden voldoen:

 • Kandidaat heeft een zinvolle dagbesteding, werk of studie en dit moet aantoonbaar zijn
 • De woning mag bewoond worden door maximaal 1 persoon
 • Het salaris moet voldoende zijn om de maandhuur te kunnen betalen
 • Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de voorwaarden

Overige regelingen

 • We bieden speciale woningen voor 55+. Toewijzing loopt via WoningNet.
 • Als u een ergonomische beperking heeft én een GEB-indicatie dan kunt u reageren op sociale huurwoningen. De indicatie kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam. De toewijzing loopt via WoningNet.
 • Voor aanleunwoningen is een indicatie nodig. Dit kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam. Toewijzing loopt via WoningNet.
 • Voor zorgwoningen is een indicatie nodig. Dit kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam.
 • Urgenten van de gemeente Zaanstad. Dit loopt via de Gemeente Zaanstad 

Met voorrang een woning in Poelenburg en Peldersveld?

Hier vindt u meer informatie.