Voorrangsregelingen

Voorrang wijken Poelenburg en Peldersveld in Zaandam

De woningcorporaties in Zaanstad wijzen vrijgekomen huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld met voorrang toe aan mensen die voldoen aan nieuwe voorwaarden. Met de voorrangsregels wil de gemeente Zaanstad van Poelenburg en Peldersveld meer kansrijke wijken maken. Deze maatregel heeft geen gevolgen voor mensen die nu in Poelenburg en Peldersveld wonen. Iedereen die er nu woont, mag er gewoon blijven wonen. Maar als u binnen deze wijken wilt verhuizen, dan gelden wel de voorrangsregels.

Voorrang bij binding met Zaanstad / Wormerland

Als u binding met de Zaanstreek of Wormerland heeft kunt u met voorrang reageren op een deel van de woningen in Zaanstad of Wormerland. U ziet dat in de woningadvertentie onder de kop 'voorrangskenmerken". Voor meer informatie hierover zie WoningNet.

U heeft binding met de Zaanstreek of Wormerland in de volgende gevallen:

 • U staat minimaal één jaar ingeschreven in de Basis Registratie Personen van Zaanstad of Wormerland.
 • U heeft een baan bij een bedrijf in de gemeente Zaanstad of Wormerland.

Let op: heeft u binding? 
Vraag dan aan ZVH om de binding met Zaanstad of Wormerland te verwerken in uw inschrijving op woningnet. Stuur daarvoor een email naar info@zvh.nl ter attentie van afdeling verhuur. Geef in de mail aan dat u graag binding wil laten vermelden in woningnet. Zet in de mail uw registratienummer van woningnet. Woont u nu in Zaanstad of Wormerland, zet in de mail dan ook uw adres (straat en huisnummer).
Werkt u in Zaanstad of Wormerland stuur dan een kopie van uw arbeidsovereenkomst mee met de mail (inscannen en als bijlage met de mail meesturen). Of kom uw arbeidsovereenkomst laten zien op kantoor bij ZVH.

Voorrang gezinnen met inkomen tussen € 36.798 tot en met €41.056

ZVH stelt een deel van haar sociale huurwoningen open voor gezinnen met een inkomen van € 36.798 tot en met € 41.056 (prijspeil 2018). Het gaat om gezinnen met minimaal 1 volwassene en minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar (inkomen van kinderen niet meegerekend).

Loting: sneller kans op een sociale huurwoning

Ongeveer 15% van de sociale huurwoningen uit stadsregio Amsterdam worden via loting toegewezen. Daar vallen de plaatsen in gemeente Zaanstad ook onder en dus ook de huurwoningen van ZVH. Bij de woningadvertentie op de website van WoningNet staat aangegeven of het een lotingwoning is. Woningzoekenden kunnen iedere week op twee reguliere woningen reageren én op twee lotingwoningen. Meer informatie vindt u op de site van WoningNet.

Jongerenlabel

ZVH geeft geschikte jongerenwoningen een jongerenlabel, speciaal voor mensen tot 26 jaar. Bij het aanbod van zelfstandige huurwoningen op WoningNet staat dit label aangegeven. Onzelfstandige woonruimte (kamers) wordt niet via WoningNet verdeeld.

Complexen met speciale voorwaarden

Woningen in het complex Amberhout (Aurum) worden toegewezen aan kandidaten die aan extra voorwaarden voldoen:

 • Kandidaat heeft een zinvolle dagbesteding, werk of studie en dit moet aantoonbaar zijn
 • De woning mag bewoond worden door maximaal 1 persoon
 • Het salaris moet voldoende zijn om de maandhuur te kunnen betalen
 • Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de voorwaarden

Overige regelingen

 • We bieden speciale woningen voor 55+. Toewijzing loopt via WoningNet.
 • Als u een ergonomische beperking heeft én een GEB-indicatie dan kunt u reageren op sociale huurwoningen. De indicatie kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam. De toewijzing loopt via WoningNet.
 • Voor aanleunwoningen is een indicatie nodig. Dit kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam. Toewijzing loopt via WoningNet.
 • Voor zorgwoningen is een indicatie nodig. Dit kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam.
 • Urgenten van de gemeente Zaanstad. Dit loopt via de Gemeente Zaanstad 

Met voorrang een woning in Poelenburg en Peldersveld?

Hier vindt u meer informatie.