Samenwerking en prestatieafspraken

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken we op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken worden vastgelegd in prestatieafspraken. 

Hieronder staan de prestatieafspraken die ZVH heeft gemaakt: