Actueel aanbod

ZVH biedt haar sociale huurwoningen te huur aan via DAK woningNet. Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, moet u zich eerst als woningzoekende inschrijven bij WoningNet. Zie uitleg en voorwaarden sociale huur voor meer informatie over de toewijzing van de woningen.

Actueel aanbod

Ga naar aanbod DAK WoningNet voor het aanbod sociale huurwoningen van ZVH. 

Bent u geïnteresseerd in een vrijesectorwoning kijkt u dan bij actueel aanbod vrije sector.

Nieuwe regels sociale huurwoning zoeken

Sinds januari 2023 zijn de regels op WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland veranderd. Er wordt nu gewerkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Daarnaast kunnen extra punten worden opgebouwd. Wilt u weten wat dat voor u betekent? Kijk dan op www.socialehuurwoningzoeken.nl.