Uitleg en voorwaarden

Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Sociale huurwoningen in de regio Zaandam/Amsterdam worden aangeboden via DAK WoningNet. Zo ook de woningen van ZVH.

Prijs van een sociale huurwoning

De huurprijs van sociale huurwoningen is maximaal € 879,66 per maand (prijspeil 2024). Het gaat hier om netto huur (of kale huur). Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.

Bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de huurprijs.

Voorwaarden toewijzen woningen

Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang voor woningen met een lagere huur. Zij kunnen geen woning huren die voor hen te duur is. De samenstelling van uw huishouden en uw inkomen bepalen op welke woningen u kunt reageren.  Dit heet passend toewijzen. Meer informatie over passend toewijzen, de uitzonderingen en de voorrangregels staat op de website van DAK Woningnet. Zie ook de informatie over speciale voorrangsregelingen

Een corporatie kan besluiten tot het niet toewijzen van een huurovereenkomst. Hier ziet u een overzicht van afwijzingsgronden.

Inschrijven, aanbod bekijken en direct reageren via WoningNet

Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, moet u zich eerst als woningzoekende inschrijven bij DAK WoningNet.

Vrije sector huur

Als u niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komt dan is wellicht een vrije sector huurwoning iets voor u.

Nieuwe regels sociale huurwoning zoeken

Sinds januari 2023 zijn de regels op WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland veranderd. Er wordt nu gewerkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Daarnaast kunnen extra punten worden opgebouwd. Wilt u weten wat dat voor u betekent? Kijk dan op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Veelgestelde vragen
veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen huurprijs

 • Woon ik in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning?

  De afgelopen jaren is niet altijd op dezelfde manier vastgelegd of een woning sociaal of vrije sector was.  
  Het gaat erom, wat de huurprijs was op het moment dat de huurovereenkomst begon. En of dat bedrag destijds sociaal of vrije sector was.

  Alle contracten ouder dan 1989 gelden ook als sociaal omdat vrije sector toen nog niet bestond. Het kan daardoor gebeuren dat een woning eerst wel, en nu niet als sociaal of vrije sector staat genoteerd. Of omgekeerd. 

  Voor woningen vanaf 1994 geldt sowieso dat de 1e maand huur (kale huurprijs) die u betaalde toen u in uw huidige woning ging wonen, bepaalt of uw sociale huurwoning hebt of niet. Dit is de aanvangshuurprijs. Was die hoger dan de huurliberalisatiegrens van toen? Dan is het huurcontract geliberaliseerd (vrije sectorwoning).

  Op de website van de Rijksoverheid staat een duidelijk schema waarmee u zelf kunt nagaan of u in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning woont.

 • Waar bestaat de huur uit en wat is het verschil tussen bruto en netto huurprijs?

  De huur bestaat in de meeste gevallen uit twee delen; de netto huur en de servicekosten. Samen is dit de bruto huur. 

  De netto huur is de kale huur; de prijs die u betaalt voor de woonruimte. Boven de netto huur betalen sommige huurders servicekosten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak- en of energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten en kosten voor huismeester. 
  Kortom: netto huur + servicekosten = bruto huur.
   

  Bij de berekening van de huurtoeslag gaat de Belastingdienst uit van de rekenhuur. De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus enkele subsidiabele servicekosten zoals de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, de kosten van energie van gemeenschappelijke ruimten (zoals de lift en verlichting), de kosten voor de huismeester.

 • Wat is de maximale huurprijs van een sociale huurwoning en hoe komt die tot stand?

  De maximale huurprijs van een sociale woning is de huur die maximaal gevraagd mag worden door ZVH. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Deze kwaliteit wordt objectief gemeten met een puntensysteem van de overheid; het zogenaamde woningwaarderingsstelsel. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer punten een woning krijgt. Dit puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. U kunt het puntenaantal van uw woning vinden op het klantportaal Mijn ZVH.

 • Hoe vaak mag ZVH de huur verhogen?

  Woningcorporaties mogen de huur één keer per 12 maanden verhogen. Er zijn twee situaties waarbij de verhuurder twee keer per jaar een huurverhoging mag doorvoeren:

  • Als door omstandigheden de huurverhoging later dan 1 juli ingaat, dan mag ZVH het jaar erna toch de huurverhoging op 1 juli in laten gaan.
  • Bij woningverbetering, door onderhoud of renovatie, mag de huur ook verhoogd worden.
 • Met hoeveel mag de huur jaarlijks verhoogd worden?

  De overheid stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. Zie de informatie op de website van de overheid. ZVH verhoogt in veel gevallen de huren met een lager percentage.
   

 • Wat is huurliberalisatie?

  De huurliberalisatiegrens is de sociale huurgrens. De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.


  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Hoe kan ik controleren of mijn huurprijs niet te hoog is

  De maximaal redelijke huurprijs kunt u controleren via: Huurprijscheck zelfstandige woonruimte | Huurcommissie helpt | Huurcommissie. Let op: het gaat om de kale huurprijs, dus niet meegerekend het voorschot servicekosten.