Uitleg en voorwaarden

Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Sociale huurwoningen in de regio Zaandam/Amsterdam worden aangeboden via WoningNet. Zo ook de woningen van ZVH.

Prijs van een sociale huurwoning

De huurprijs van sociale huurwoningen is maximaal € 752,33 per maand (prijspeil 2021). Het gaat hier om netto huur (of kale huur). Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.

Bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de huurprijs.

Voorwaarden toewijzen woningen

Woningcorporaties mogen hun sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot maximaal € 40.024/€ 44.655 (afhankelijk van de woning, dit staat in de advertentie bij de woning).  Verdient u meer, dan heeft u geen recht op een sociale huurwoning. 

Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang voor woningen met een lagere huur. Zij kunnen geen woning huren die voor hen te duur is. De samenstelling van uw huishouden en uw inkomen bepalen op welke woningen u kunt reageren.  Dit heet passend toewijzen. Meer informatie over passend toewijzen, de uitzonderingen en de voorrangregels staat op de website van Woningnet. Ook vindt u hier informatie over speciale (voorrangsregelingen). 

Een corporatie kan besluiten tot het niet toewijzen van een huurovereenkomst. Hier ziet u een overzicht van afwijzingsgronden.

Inschrijven, aanbod bekijken en direct reageren via WoningNet

Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, moet u zich eerst als woningzoekende inschrijven bij WoningNet.

Vrije sector huur

Als u niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komt dan is wellicht een vrije sector huurwoning iets voor u.

Veelgestelde vragen
veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen huurprijs

 • Woon ik in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning?

  De afgelopen jaren is niet altijd op dezelfde manier vastgelegd of een woning sociaal of vrije sector was.  
  Het gaat erom, wat de huurprijs was op het moment dat de huurovereenkomst begon. En of dat bedrag destijds sociaal of vrije sector was.

  Alle contracten ouder dan 1989 gelden ook als sociaal omdat vrije sector toen nog niet bestond. Het kan daardoor gebeuren dat een woning eerst wel, en nu niet als sociaal of vrije sector staat genoteerd. Of omgekeerd. 

  Voor woningen vanaf 1994 geldt sowieso dat de 1e maand huur (kale huurprijs) die u betaalde toen u in uw huidige woning ging wonen, bepaalt of uw sociale huurwoning hebt of niet. Dit is de aanvangshuurprijs. Was die hoger dan de huurliberalisatiegrens van toen? Dan is het huurcontract geliberaliseerd (vrije sectorwoning).

  Op de website van de Rijksoverheid staat een duidelijk schema waarmee u zelf kunt nagaan of u in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning woont.

 • Waar bestaat de huur uit en wat is het verschil tussen bruto en netto huurprijs?

  De huur bestaat in de meeste gevallen uit twee delen; de netto huur en de servicekosten. Samen is dit de bruto huur. 

  De netto huur is de kale huur; de prijs die u betaalt voor de woonruimte. Boven de netto huur betalen sommige huurders servicekosten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak- en of energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten en kosten voor huismeester. 

  Kortom: netto huur + servicekosten = bruto huur.
   

  Rekenhuur is een term uit de Huursubsidiewet. Het is de kale huur plus enkele subsidiabele servicekosten zoals lift, verlichting, schoonmaakkosten, huismeester en gemeenschappelijke ruimten.

 • Wat is de maximale huurprijs van een sociale huurwoning en hoe komt die tot stand?

  De maximale huurprijs van een sociale woning is de huur die maximaal gevraagd mag worden door ZVH. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Deze kwaliteit wordt objectief gemeten met een puntensysteem van de overheid; het zogenaamde woningwaarderingsstelsel. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer punten een woning krijgt. Dit puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. U kunt dit terugvinden op het klantportaal Mijn ZVH.

 • Hebben vrije sector huurwoningen ook een maximale huurprijs?

  Nee, officieel niet. Bij vrije sector woningen mag een verhuurder/ woningcorporatie zelf de huurprijs bepalen. Dit jaar maakt ZVH gebruik van de maximale huurprijs, gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel. Als de netto huurprijs over de maximale huurprijs van de woning zit, ontvangt u geen of een beperkte huurverhoging. Om deze reden kan het huurverhogingspercentage lager dan 3% liggen.

 • Wat is huurliberalisatie?

  De huurliberalisatiegrens is de sociale huurgrens. De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.

  Bij huurliberalisatie (vrije sector) heeft de verhuurder meer vrijheid om de huurprijs en de huurverhoging van een woning te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijs en de maximale huurverhoging gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten. 

  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.