Afwijzingsgronden

De corporaties kunnen besluiten tot het niet aangaan van een huurovereenkomst:

  1. indien de huurovereenkomst met een kandidaat-huurder(s) met betrekking tot diens vorige woning is ontbonden wegens het veroorzaken van overlast;
  2. indien de huurovereenkomst met een kandidaat-huurder(s) met betrekking tot diens vorige woning is ontbonden wegens een huurschuld;
  3. indien de kandidaat-huurder(s) zijn vorige woning op dusdanig slechte wijze heeft bewoond dat de woning slechts tegen onaanvaardbaar hoge kosten weer verhuurbaar kan worden gemaakt, welke schade nog niet is voldaan of waarvoor nog geen betalingsregeling is overeengekomen;
  4. indien aannemelijk is dat het aangaan van een huurovereenkomst het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de corporaties tegenover haar andere huurders in gevaar brengt;
  5. indien de huurovereenkomst met betrekking tot diens vorige woning is ontbonden wegens hennepteelt;
  6. indien de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen op grond van de betaalbaarheidstoets van de corporatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de woningzoekende niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.
  7. indien er sprake zal zijn van overbewoning;
  8. indien verhuring aan de betreffende kandidaat-huurder(s) een risico vormt voor de leefbaarheid in het complex of de buurt waar de kandidaat-huurder zich wil vestigen;
  9. indien de huurovereenkomst met een kandidaat-huurder(s) met betrekking tot diens vorige woning is ontbonden wegens woonfraude.
  10. indien de kandidaat-huurder(s) zich agressief hebben opgesteld of bedreigingen hebben geuit tegen corporatie medewerker(s) waarvan aangifte is gedaan bij de politie.