Stappenplan bij huuropzegging

Stap 1. U zegt de huur op
De opzegtermijn bedraagt minimaal één maand. De laatste huurdag kan iedere dag van de maand zijn (behalve een dag in het weekend of feestdag). Wilt u 4 februari als laatste huurdag, dan moet u minimaal een maand van tevoren dus 4 januari uw huur opzeggen. Wanneer u opzegt in het weekend of op een feestdag, dan gaat de minimale opzegtermijn in vanaf de eerst volgende werkdag.   

Voor de huuropzegging gebruikt u het opzeggingsformulier. Weet u langer van tevoren wanneer u gaat verhuizen? Dan kunt u de huur natuurlijk al eerder opzeggen. 

Als u de huuropzegging intrekt of wijzigt, kan dat kosten met zich meebrengen die wij u doorberekenen.

Stap 2. U ontvangt informatie over de verdere gang van zaken
Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen neemt één van onze verhuurmakelaars binnen 2 werkdagen  telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor de voor- en voor de eindinspectie. Tijdens de voorinspectie bespreekt de verhuurmakelaar met u hoe u de woning dient op te leveren.

Stap 3. Lees de richtlijnen opleveren woning
Als u de woning gaat verlaten, laat u deze in bruikbare en bewoonbare staat achter. Er komen immers weer nieuwe huurders. Gebruik deze checklist om te zien of u de woning volgens onze voorwaarden achterlaat. Let op bij het verwijderen van vloerzeil of gelijmd laminaat. Vloerzeil van voor 1994 kan asbest bevatten. Ook in oude lijmresten kan asbest voorkomen. Voordat u dit verwijdert, moet u contact opnemen met ZVH.

Stap 4. Voorinspectie
Tijdens de voorinspectie loopt onze medewerker met u door de woning om te kijken of de woning in goede staat is. Het kan zijn dat er nog bepaalde zaken gerepareerd moeten worden. Of dat door u aangebrachte aanpassingen verwijderd moeten worden. Tijdens de voorinspectie maken we hierover afspraken. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een rapport. Na afloop ondertekenen u en wij het rapport. U ontvangt een kopie. Sommige veranderingen in de woning hoeft u niet ongedaan te maken. Het gaat dan om veranderingen die u zelf heeft aangebracht en waarvoor u toestemming heeft of die wij tijdens de voorinspectie alsnog goedkeuren.Ook kunt u vragen stellen over eventueel over te nemen spullen door de nieuwe huurder.

Stap 5. Bezichtiging
Wij gaan op zoek naar een nieuwe bewoner. Deze wil de woning graag bekijken. Daarom maken wij met u een afspraak voor een bezichtiging. Dit zal veelal overdag tijdens kantoortijden plaatsvinden. Bij de bezichtiging is de verhuurmakelaar van ZVH aanwezig.

U ben overigens wettelijk verplicht om mee te werken aan een bezichtiging.

Stap 6. Overname door de nieuwe huurder
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag goederen, zoals vloerbedekking en gordijnen ter overname wilt aanbieden. Zeker in het geval dat sprake is van één maand opzegtermijn bestaat de kans dat de nieuwe huurder nog niet bekend is en dat daarom geen overname kan worden afgesproken.
Als de nieuwe huurder wel bekend is, dan kunt u met de nieuwe huurder overname regelen. Indien de nieuwe huurder zaken van u wil overnemen kunt u samen een 'overnameformulier' invullen in drievoud. Hierop legt u samen vast welke goederen worden overgenomen en tegen welke prijs.
De verhuurmakelaar beoordeelt de overname. Samen met de overname worden ook de rechten en plichten behorende bij de overgenomen goederen overgenomen. Goederen hoeven niet overgenomen te worden. U kunt een financiële vergoeding voor de overname vragen. Dit is en blijft altijd een afspraak tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder.

Stap 7. Eindinspectie
Zoals afgesproken in de huurovereenkomst bewoont en verzorgt u de woning 'als een goed huurder'. Dit houdt onder meer in dat u beschadigingen zelf herstelt en dat u de woning schoon en leeg oplevert. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle afgesproken werkzaamheden op de dag van de eindinspectie zijn uitgevoerd. Is dit het geval, dan overhandigt u de sleutels aan onze medewerker. Hiervoor ontvangt u een ontvangstbewijs.

Stap 8. Beëindiging van de huurbetaling
Na ontvangst van uw huuropzegging beëindigen wij op tijd de automatische incasso. Als u uw bank opdracht heeft gegeven om de huur periodiek over te maken, dan zorgt u zelf voor de beëindiging.

Stap 9. Eindafrekening
Na beëindiging van de huurovereenkomst ontvangt u van ons een eindafrekening. Hierop vindt u een overzicht van alle kosten en het eindbedrag dat u tegoed heeft of nog moet betalen. Betaalt u servicekosten? Dan ontvangt u tussen april en september de afrekening servicekosten.

Stap 10. Meterstanden opnemen
Vergeet u niet uw meterstanden op te nemen? Laat ook uw gas, elektra- en waterleverancier op tijd weten dat u gaat verhuizen. De uiterlijke termijn hiervoor is twee weken voor einde huurdatum. 

Stap 11. Adreswijziging doorgeven aan de gemeente
Vergeet u ook niet uw nieuwe adres door te geven aan uw gemeente? Wettelijk gezien moet u dit binnen vijf dagen na uw verhuizing doen. Kijkt u hiervoor op de website van de gemeente waar u gaat wonen. Iedere burger in Nederland moet zich op het feitelijke woonadres in het bevolkingsregister van de betreffende gemeente inschrijven. 

Stap 12. Uw post verhuizen
Met het verhuisbericht van Post.nl informeert u snel en gemakkelijk talloze bedrijven en instellingen over uw verhuizing. U regelt dit via de website van Post.nl. Wij adviseren u uw post drie maanden te laten doorsturen. 

Bij overlijden van de huurder

Bij overlijden van de (enige) huurder ondernemen de erfgenamen, of diegene die de nalatenschap afwikkelt, dezelfde stappen als hiernaast staan beschreven. De erfgenamen, of diegene die de nalatenschap afwikkelt, zegt de huur op.