Huur opzeggen formulier

Formulier huur opzeggen

Over huur opzeggen
Voordat u de huur opzegt, lees goed de informatie op deze website door over de voorwaarden en de te volgen stappen bij huur opzeggen.
Op te zeggen adres
Object
Gegevens huurder
Gegevens van contactpersoon indien van toepassing:
Betreft het overlijden van de huurder?
Opzeggen per
De minimale opzegtermijn is 1 maand en de maximale termijn is 3 maanden. De laatste huurdag kan iedere dag in de maand zijn (behalve een dag in het weekend of feestdag). Wilt u 4 februari als laatste huurdag, dan moet u dus uiterlijk 4 januari uw huur opzeggen tenzij dit in het weekend of op een feestdag valt. Wanneer u opzegt in het weekend of op een feestdag, dan gaat de minimale opzegtermijn in vanaf de eerst volgende werkdag.
De volgende vraag is alleen voor huurders van 65 jaar en ouder:
Verhuist u naar een huurwoning via de regeling op Woningnet 65 plus?
Heeft u zelf voorzieningen aangebracht in de woning?
Eén van onze verhuurmakelaars neemt contact met u op om een afspraak te maken voor de voor- en eindinspectie. Tijdens de voorinspectie wordt besproken hoe u de woning dient op te leveren.
Nieuw adres of correspondentieadres
Graag hier uw nieuwe adres invullen. Als u de huur opzegt voor een overleden huurder, dan graag het correspondentieadres van de contactpersoon hier invullen.
Ondertekening
Bij wijzigingen na de huuropzegging (intrekken huuropzegging of wijzigen datum laatste huurdag) brengen wij kosten in rekening. Zie ons overzicht van diensten en tarieven op deze website.
Akkoordverklaring