Sfeer proeven

De werksfeer bij ZVH

ZVH is een organisatie van ongeveer 60 medewerkers en werkt met zelforganiserende teams. Daarmee spelen we flexibel in op allerlei ontwikkelingen: technisch, maatschappelijk en financieel. De mensen die bij ZVH werken zijn betrokken en zetten hun vakmanschap in om de bedoeling van ZVH: ‘Een passende woning en een thuis bij ZVH’, vorm te geven. Het werken in zelforganiserende teams bevordert de samenwerking en het werkplezier van iedereen en is effectief in de dienstverlening naar onze huurders. Daarnaast zijn de mensen die bij ZVH werken in staat zijn om hun vakmanschap aan te passen aan de externe en interne veranderingen en daar hun verantwoordelijkheid voor nemen. Dat vraagt van de ZVH’er een investering in het bijhouden en verder ontwikkelen van de vakkennis en vaardigheden.

Bij ZVH zijn wij van het ‘niet lullen, maar poetsen’. Toch staat iedereen minimaal 2x per jaar stil om in gesprek te gaan over ontwikkeling, werkplezier en veiligheid en gezondheid. Er is budget en er zijn allerlei mogelijkheden voor collega’s om met plezier en gezond aan het werk te blijven. De bedoeling van de organisatie ligt niet in het uitvoeren van het primaire proces, maar om de betekenis die wij als ZVH geven aan onze huurders. En aan onze collega’s.

De organisatie is vormgegeven volgens het driekamermodel: de vastgoedkamer, de vermogenskamer en de maatschappelijk kamer. Elke kamer wordt aangestuurd door een Advies Team-lid, kortgezegd AT-lid. Vanuit deze driepoot werken wij integraal aan onze maatschappelijke opgave. Over de kamers heen is er verbinding tussen de verschillende processen, en daarmee het werk van de teams. De inrichting van de organisatie helpt ons om goede proactieve dienstverlening te hebben. Het AT-team vormt samen met de directeur-bestuurder erbij het BAT. 

Vacatureoverzicht

Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Lees verder