Huurverlaging voor lage inkomens

In 2023 kregen huurders met een laag inkomen en een hogere huur een eenmalige huurverlaging. Heeft u die verlaging niet gehad? Dan kunt u deze in 2024 aanvragen in de volgende situatie:

 • u op 1 maart 2023 in uw huidige sociale huurwoning woonde;
 • u voor die woning geen huurverlaging naar € 575,03 voor lage inkomens heeft gehad;
 • u voor die woning meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt;
 • u een laag inkomen heeft:
  • u woont alleen en uw bruto inkomen over de laatste 6 maanden was niet hoger dan € 12.420 (of € 13.215 als u AOW krijgt). Of
  • u woont met 2 of meer personen en uw bruto inkomen over de laatste 6 maanden was niet hoger dan € 16.185 (of € 17.575 als u AOW krijgt).

U krijgt dan een huurverlaging naar een netto huur van € 577,91 per maand.

Aanvragen kan tot en met 30 december 2024

U kunt de huurverlaging aanvragen als u denkt dat u er recht op heeft. Dat kan dan via dit formulier. Stuur in de bijlagen bewijs mee over het inkomen van uw huishouden van de afgelopen 6 maanden en een verklaring van de samenstelling van uw huishouden.

Andere redenen voor huurverlaging

Bij de veelgestelde vragen hieronder ziet u om welke redenen u nog meer een huurverlaging kunt aanvragen.

Veelgestelde vragen huurverlaging

 • Om welke reden kan ik een verzoek tot huurverlaging doen?

  Een verzoek tot huurverlaging is niet hetzelfde als bezwaar maken tegen de huurverhoging per juli. U kunt om de volgende redenen huurverlaging voorstellen: 

  Sociale huurwoning

  Woont u in een sociale huurwoning? En al langer dan 6 maanden? Dan kunt u om de volgende redenen huurverlaging aanvragen:

  Een laag inkomen
  Was uw gezamenlijke inkomen over de laatste 6 maanden laag (zie hiervoor de inkomensgrenzen)? En woonde u op 1 maart 2023 in uw huidige woning? En heeft u in 2023 geen huurverlaging wegens laag inkomen gehad? Dan kunt u voor die woning zelf om huurverlaging naar € 577,91 vragen. Dit kunt u doen tot en met 30 december 2024. 

  Lager inkomen na inkomensafhankelijke huurverhoging
  Heeft u in de afgelopen drie jaar één of meerdere keren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw inkomen daarna gedaald? Vraag dan om de extra huurverhoging (voor de toekomst) terug te draaien. Dit kan alleen voor de laatste 3 huurverhogingen.  

  ​Te hoge huur
  U kunt uw huurprijs checken met de Huurprijscheck. Betaalt u te veel (kale) huur? Dus meer dan de maximale huur van uw woning? dan kunt u om huurverlaging vragen.

  Onderhoudsgebreken
  Heeft uw woning onderhoudsgebreken? Zoals lekkages, houtrot in kozijnen. Of slechte ventilatie van vochtige ruimtes. Meldt dit dan bij ons.  Als wij het niet naar tevredenheid oplossen, dan kunt u naar de Huurcommissie. 
  De Huurcommissie verlaagt de huur alleen als de onderhoudsgebreken ernstig genoeg zijn. U kunt de Gebrekencheck van de Huurcommissie bekijken. Daarin kunt u zien welke onderhoudsklachten de commissie ernstig vindt.

  De huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht maar gaat pas gelden op de voorgestelde ingangsdatum.

  Is ZVH niet akkoord, dan kunt u uw verzoek voor huurverlaging voorleggen aan de Huurcommissie. Doe dit binnen zes weken ná de voorgestelde ingangsdatum. De Huurcommissie beoordeelt uw verzoek en geeft hun beslissing aan u door. 

  Huurverlaging vrijesectorwoning

  Woont u in een vrijesectorwoning? En al langer dan 6 maanden? Dan heeft u minder mogelijkheden om uw huur te verlagen dan bij sociale huurwoningen. Er geldt namelijk geen maximale huur voor woningen in de vrije sector. Heeft uw vrijesectorwoning onderhoudsgebreken? Dan kunt u niet de Huurcommissie vragen om uw huur te verlagen.

   

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat mijn huishoudinkomen is gedaald nadat ik de inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad. Wat moet ik doen?

  Een daling van het huishoudinkomen kan twee verschillende oorzaken hebben:

  • De samenstelling van het huishouden verandert;
  • Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt.

  Samenstelling huishouden verandert
  Als uw huishoudinkomen daalt doordat een gezinslid met inkomen niet meer op uw adres woont, kunt u een huurverlaging voorstellen. Doet u dit zo snel mogelijk na de wijziging in uw gezinssamenstelling.

  U moet aantonen dat het huishoudinkomen is gedaald. Stuurt u ons het formulier huurverlaging samen met:

  • Recente inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het laatste kalenderjaar van alle inwonende gezinsleden die op het adres wonen. Maakt u, als dat mogelijk is, zelf het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.

  Inkomen gezinslid gedaald
  Daalt het huishoudinkomen doordat het inkomen van één of meer gezinsleden daalt? Laat het ons dan weten zodra u dit kunt aantonen. Vaak is het pas na het eind van het kalenderjaar mogelijk om dit aan te tonen met uw inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. Een inkomensdaling in 2023 kunt u dan medio 2024 aantonen.

  Zie ook de informatie op de website van de Huurcommissie

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat er ernstig achterstallig onderhoud is aan mijn woning. Wat moet ik doen?

  Meld eerst schriftelijk de onderhoudsproblemen bij ZVH. Als wij u binnen zes weken niet laten weten of en wanneer we onderhoudswerkzaamheden doen, kunt u de Huurcommissie inschakelen. U kunt dan vragen om een uitspraak over een tijdelijke huurverlaging. De Huurcommissie verlaagt de huur alleen als er een ernstig gebrek is. Kijk op www.huurcommissie.nl/gebrekencheck of dit het geval is. 

 • Heeft een huurverlaging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

  Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Maar als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken bij de Belastingdienst.

  Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst. Dat doet u via toeslagen.nl. U voorkomt hiermee dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen.

 • Telt het inkomen van alle huisgenoten mee om te bepalen of ik recht heb op de eenmalige huurverlaging?

  Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen onder de 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het huishouden dus wel mee.

 • Ik heb een huurverlaging gehad in 2023, maar krijg nu toch een huurverhoging. Mag dat?

  In het kalenderjaar dat u huurverlaging kreeg mag u geen huurverhoging krijgen. Dat heeft de overheid bepaald. Kreeg u de huurverlaging in 2023? In 2023 heeft u dan geen jaarlijkse huurverhoging gekregen. Het jaar daarna, dus in 2024 mag u wél weer een huurverhoging krijgen.