Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huurprijs kunnen in 2022 mogelijk huurverlaging krijgen. In de tabel hieronder staat bij welke inkomensgrens de kale huur kan worden verlaagd.  Uw inkomen moet tenminste 6 maanden vóór het verzoek onder de inkomensgrens uit de tabel liggen. 

Type huishouden Inkomen tot Huurverlaging naar
Eenpersoons  ≤ € 24.075 € 633,25
Eenpersoons AOW gerechtigd ≤ € 23.975 € 633,25
Tweepersoons  ≤ € 32.675 € 633,25
Tweepersoons van wie ten minste 1 persoon AOW gerechtigd ≤ € 32.550 € 633,25
Meerpersoons  ≤ 32.675 € 678,66
Meerpersoons van wie ten minste 1 persoon AOW gerechtigd

≤ 32.550

€ 678,66

Bijvoorbeeld: iemand die nog niet AOW gerechtigd is, alleen woont met een inkomen van € 23.000 en een huur van € 700 euro, zou in dit voorbeeld in aanmerking komen voor een huurverlaging naar € 633,25. 

Let op: het bedrag dat u maandelijks aan ZVH betaalt, kan hoger zijn dan uw kale huur. Dit is het geval als u ook servicekosten betaalt of gas, water en licht. Deze kosten tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Tip: de kale huur staat vermeld in de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

Aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor een eventuele huurverlaging, dan kunt u dat bij ons aanvragen. Wij kunnen geen inkomensgegevens van u opvragen bij de Belastingdienst. Stuur daarom bij uw aanvraag het volgende mee van alle bewoners (vanaf 23 jaar) op uw adres:

 • informatie over uw inkomenssituatie.  Bijvoorbeeld salarisstroken van de afgelopen zes maanden (in ieder geval van de eerste en de zesde maand van de zes maanden periode). Of per persoon specificaties van de in de laatste zes maanden ontvangen uitkering/AOW/pensioen
 • bent u zzp’er, dan per zzp’er een schatting van de winst over de voorafgaande zes maanden
 • een verklaring over de actuele samenstelling van uw huishouden

U kunt dit formulier gebruiken bij uw aanvraag tot huurverlaging.

Wat gebeurt er als u huurverlaging aanvraagt?

Als u huurverlaging aanvraagt en wij de benodigde inkomensgegevens van u hebben ontvangen, krijgt u binnen drie weken een huurverlagingsvoorstel. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel.

Veelgestelde vragen huurverlaging

 • Om welke reden kan ik een verzoek tot huurverlaging doen?

  Een verzoek tot huurverlaging is niet hetzelfde als bezwaar maken tegen de huurverhoging per juli. U kunt om de volgende redenen huurverlaging voorstellen: 

  • uw huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs;
  • u heeft een laag inkomen en een hoge huurprijs. Zie hier voor welke inkomens en huurprijzen dit geldt; 
  • u heeft in 2019 en/of 2020 een inkomensafhankelijke huursverhoging gehad en uw huishoudinkomen is daarna gedaald tot onder de grens die in dat jaar van toepassing was. Bijvoorbeeld omdat iemand uit uw huishouden is verhuisd of u bent minder gaan verdienen.

  De huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht maar gaat pas gelden op de voorgestelde ingangsdatum.

  Is ZVH niet akkoord, dan kunt u uw verzoek voor huurverlaging voorleggen aan de Huurcommissie. Doe dit binnen zes weken ná de voorgestelde ingangsdatum. De Huurcommissie beoordeelt uw verzoek en geeft hun beslissing aan u door. 

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat mijn huishoudinkomen is gedaald nadat ik de inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad. Wat moet ik doen?

  Een daling van het huishoudinkomen kan twee verschillende oorzaken hebben:

  • De samenstelling van het huishouden verandert;
  • Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt.

  Samenstelling huishouden verandert
  Als uw huishoudinkomen daalt doordat een gezinslid met inkomen niet meer op uw adres woont, kunt u een huurverlaging voorstellen. Doet u dit zo snel mogelijk na de wijziging in uw gezinssamenstelling.

  U moet aantonen dat het huishoudinkomen is gedaald. Stuurt u ons het formulier huurverlaging samen met:

  • Recente inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het laatste kalenderjaar van alle inwonende gezinsleden die op het adres wonen. Maakt u indien mogelijk zelf het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.

  Inkomen gezinslid gedaald
  Daalt het huishoudinkomen doordat het inkomen van één of meer gezinsleden daalt? Dan is het pas na het eind van het kalenderjaar mogelijk om dit aan te tonen met uw inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. Een inkomensdaling in 2021 kunt u dus pas medio 2022 aantonen.

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat er ernstig achterstallig onderhoud is aan mijn woning. Wat moet ik doen?

  Meld eerst schriftelijk de onderhoudsproblemen bij ZVH. Als wij u binnen zes weken niet laten weten of en wanneer we onderhoudswerkzaamheden doen, kunt u de Huurcommissie inschakelen. U kunt dan vragen om een uitspraak over een tijdelijke huurverlaging.

Heeft u in 2019 of 2020 een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw inkomen daarna gedaald tot onder de grens die toen van toepassing was? Dan kunt u ook huurverlaging aanvragen. Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen hieronder.