Hoe richt ik een Bewonerscommissie op?

Een bewonerscommissie wordt opgericht door meerdere bewoners/huurders van huurwoningen in een wooncomplex. Het is eigenlijk te vergelijken met een kleine organisatie met een bestuur dat uit minimaal drie personen bestaat: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel overige leden.

Speciale vaardigheden of opleidingen worden niet gevraagd. Het enige belangrijke is een deel van uw tijd om te besteden aan de bewonerscommissie. Wat u er voor terug krijgt is meer zeggenschap over uw complex en woon-en leefomgeving en een hoop nieuwe sociale contacten.

Om een bewonersorganisatie te ondersteunen bij hun activiteiten, kan de bewonerscommissie jaarlijks aanspraak maken op een functioneringsbudget. Denk aan vergaderingen, print-en kopieerkosten, uitnodigingen versturen en nieuwsbrieven maken. 

Voorwaarden bewonerscommissie

Een bewonerscommissie moet representatief zijn, dat wil zeggen dat zij namens de bewoners/huurders van de huurwoningen van het betrokken complex spreekt. Dat kunt u aantonen door een vergadering te beleggen en de bewoners te laten stemmen over de afvaardiging in de bewonerscommissie. Is dat goed geregeld, dan zal ZVH als verhuurder uw nieuwe bewonerscommissie "erkennen" en als overlegpartner beschouwen.

Welke rechten heeft een bewonerscommissie?

Bewonerscommissies hebben een aantal wettelijk rechten, zoals recht op informatie, adviesrecht, instemmingsrecht en recht op budget.  Meer informatie over de rechten van een bewonerscommissie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Een nieuwe bewonerscommissie oprichten?

Wilt u een bewonerscommissie oprichten of meer informatie, neem dan contact met ons op via info@zvh.nl. Dan maken we een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.