Het functioneringsbudget is bedoeld om als commissie te kunnen bestaan. Het budget kan worden gebruikt voor print- en kopieerkosten, vergaderingen, ruimte huren, raadplegen van de achterban, versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven etc. Dus om als Bewonerscommissie te kunnen overleggen met elkaar en met de huurders van een complex.

De bijdrage is € 250,- per commissie en daarbovenop € 1,- per woning die wordt vertegenwoordigd.

Om aanspraak te maken op het budget kunt u jaarlijks tot 31 maart het budget aanvragen via het contactformulier voor Bewonerscommissies. Tot deze datum kunt u ook de kasstukken van het voorgaande jaar indienen.

Houdt uw Bewonerscommissie eind van het jaar een bedrag over? Dan wordt dit bedrag bij een eventuele nieuwe aanvraag verrekend.

De financiering wordt verzorgd door de afdeling Financiën van ZVH, die het budget zal verstrekken en bestedingen controleert.

Voorziet u voor het nieuwe jaar hogere kosten? Dan is het mogelijk om een begroting in te dienen waarin u dit zichtbaar maakt. ZVH zal de aanvraag beoordelen.