Inwoners van Zaanstad met een laag inkomen krijgen uiterlijk eind november de energietoeslag voor 2023. Ontvangt u deze niet maar denkt u wel in aanmerking te komen, dan kunt u de toeslag zelf aanvragen bij de gemeente. Deze toeslag is bedoeld om te helpen bij het betalen van de hogere energierekening.

Voor wie is de toeslag?

In Zaanstad kunnen inwoners met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm de energietoeslag 2023 krijgen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. Dat kan zijn van een uitkering, werk of pensioen. Er wordt gekeken naar het inkomen van oktober 2023. Het vermogen telt niet mee. 

Zie voor alle voorwaarden de website van gemeente Zaanstad. Daar vindt u ook een tabel met de inkomensgrenzen.

De hoogte van de toeslag

In Zaanstad gaat het om de volgende bedragen:

  • Inkomen tot 120% van de bijstandsnorm € 1.400
  • Inkomen tot 130% van de bijstandsnorm € 1.100
  • Inkomen tot 140% van de bijstandsnorm € 800

Automatisch uitbetalen

Heeft u vorig jaar energietoeslag van de gemeente Zaanstad ontvangen? Dan toetst de gemeente of u ook dit jaar in aanmerking komt. Als u hier recht op heeft, dan krijgt u de energietoeslag uiterlijk eind november 2023 automatisch uitbetaald. U ontvangt ook een brief van de gemeente met een bevestiging.

Zelf aanvragen kan vanaf 4 december 2023

Denkt u dat u in aanmerking komt qua inkomen, maar heeft u eind november geen toeslag gekregen? Dan kunt u zelf een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan vanaf 4 december 2023 tot en met 30 juni 2024. Vanaf 4 december vindt u op de website van gemeente Zaanstad een aanvraagformulier.

Energiekosten verlagen

Als u hulp wilt om uw energiekosten te verlagen, kunt u zich aanmelden bij de Fixbrigade. Een energiefixer van de Fixbrigade maakt in een dag uw woning energiezuiniger. Meer informatie hierover vindt u op onze energiepagina.