Compensatie voor huurders met blokaansluiting

Door de overheid is er gezocht naar oplossingen voor huurders met blokaansluitingen omdat zij niet profiteren van het prijsplafond. Er is nu meer duidelijkheid gekomen over een compensatie voor de hoge energietarieven voor deze huishoudens. Corporaties verrekenen deze energiecompensatie voor huurders met blokaansluiting in de servicekosten als de energieprijs hoger is dan het prijsplafond. Dit geldt voor aansluitingen voor de woning, niet voor de algemene ruimte. 

Op dit moment zijn wij bezig met de aanvraag. Het duurt naar verwachting minimaal 16 weken voordat ZVH het geld ontvangt. De compensatie bestaat uit 2 delen:

  1. Een vergoeding van 2x € 190 voor huurders met een blokaansluiting voor elektriciteit. Deze vergoeding is bestemd voor huurders die in november en december 2022 de betreffende woning huurden. Zodra wij deze vergoeding ontvangen (dus pas over minimaal 16 weken) zullen wij deze uitbetalen.
  2. Een tegemoetkoming voor huurders met blokwarming die tarieven betalen die hoger liggen dan het prijsplafond. Door de dalende gas- en energieprijzen ligt het (variabele) tarief voor de huurders van ZVH met een blokaansluiting op dit moment onder het prijsplafond. Dit kan betekenen dat ZVH geen  geld ontvangt en de huurders van ZVH door het tarief onder het prijsplafond niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dit uitpakt.