Compensatie voor huurders met blokaansluiting

Door de overheid is er gezocht naar oplossingen voor huurders met blokaansluitingen omdat zij niet profiteren van het prijsplafond. Afgesproken is dat corporaties deze energiecompensatie in de servicekosten verrekenen voor huurders met blokaansluiting als de energieprijs hoger is dan het prijsplafond. Dit geldt voor aansluitingen voor de woning, niet voor de algemene ruimte. 

De compensatie bestaat uit 2 delen:

  1. Een vergoeding van € 380,00 voor huurders met een blokaansluiting voor elektriciteit (of € 160,00 voor huurders van kamers). Deze vergoeding is bestemd voor huurders die op 1 januari 2023 de betreffende woning huren. Als dit voor u van toepassing is, dan heeft u een brief van ons ontvangen en is het bedrag aan u uitbetaald. 
  2. Een tegemoetkoming voor huurders met blokaansluiting die tarieven betalen die hoger liggen dan het prijsplafond. Door de dalende gas- en energieprijzen ligt het (variabele) tarief voor de huurders van ZVH met een blokaansluiting op dit moment onder het prijsplafond. Dit kan betekenen dat ZVH geen geld ontvangt en de huurders van ZVH door het tarief onder het prijsplafond niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dit uitpakt. We houden u op de hoogte.