Dag van het Huren

Op 7 oktober was de Dag van het Huren. Alle bewonerscommissies en de Bewonersraad waren uitgenodigd bij ZVH. Na koffie met gebak was er een interessante presentatie van ZVH en de Bewonerscommissie Kleurenbuurt over de renovatie van de Kleurenflats.

Vooral de samenwerking met de bewoners en bewonerscommissies tijdens zo'n traject werd besproken en hoe belangrijk dit is. Waar moet allemaal rekening mee worden gehouden, hoe verliep het overleg bij dit project, wie deed wat, hoe werd de achterban erbij betrokken door de Bewonerscommissie, wat is succesvol gebleken en wordt meegenomen bij toekomstige projecten etc. Vragen werden beantwoord en er was ruimte om van gedachten te wisselen. Tot slot werd een kleine attentie met betrekking tot de Dag van het Huren uitgedeeld.

Op locatie kijken

Daarna gingen we bij de Kleurenflats zelf kijken. De renovatie bij de Indigoflat was daar net die week van start gegaan. We startten in KleurRijk, waar de rustruimte is ingericht voor de bewoners. We werden daar door vrijwilligers die deze ruimte beheren, ontvangen met koffie. De rustruimte werd bekeken en de modelwoning werd bezocht.

Het was een interessante ochtend en we zijn blij dat, ondanks het slechte weer, veel leden van bewonerscommissies erbij waren om zo meer te weten over het proces bij dit soort grote projecten.

dag_van_het_huren_2017.jpg