In de Overlegwet staat de volgende omschrijving van een bewonerscommissie:

Een commissie van bewoners van huurwoningen in een wooncomplex, niet zijnde een huurdersorganisatie, die de belangen behartigt van de huurders van dat wooncomplex en die voldoet aan onderdeel f, onder 2e tot en met 4e. 

Dat is: huurders op de hoogte houden en betrekken bij standpuntbepaling; ten minste 1 maal per jaar een vergadering houden om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar en plannen voor het komend jaar bespreken en vaststellen; alle huurders in de gelegenheid stellen zich aan te sluiten.