Afwijzingsgronden

Afwijzingsgronden

De corporaties kunnen besluiten tot het niet aangaan van een huurovereenkomst. Wij wijzen in ieder geval af in de volgende situaties:

  1. als de huurovereenkomst met een kandidaat-huurder(s) met betrekking tot diens vorige woning is ontbonden wegens het veroorzaken van overlast;
  2. als de huurovereenkomst met een kandidaat-huurder(s) met betrekking tot diens vorige woning is ontbonden wegens een huurschuld;
  3. als de kandidaat-huurder(s) zijn vorige woning op dusdanig slechte wijze heeft bewoond dat de woning slechts tegen onaanvaardbaar hoge kosten weer verhuurbaar kan worden gemaakt, welke schade nog niet is voldaan of waarvoor nog geen betalingsregeling is overeengekomen;
  4. als aannemelijk is dat het aangaan van een huurovereenkomst het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de corporaties tegenover haar andere huurders in gevaar brengt;
  5. als de huurovereenkomst met betrekking tot diens vorige woning is ontbonden wegens hennepteelt;
  6. als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen op grond van de betaalbaarheidstoets van de corporatie.
  7. als er sprake zal zijn van overbewoning;
  8. als verhuring aan de betreffende kandidaat-huurder(s) een risico vormt voor de leefbaarheid in het complex of de buurt waar de kandidaat-huurder zich wil vestigen;
  9. als de huurovereenkomst met een kandidaat-huurder(s) met betrekking tot diens vorige woning is ontbonden wegens woonfraude.
  10. als de kandidaat-huurder(s) zich agressief hebben opgesteld of bedreigingen hebben geuit tegen corporatie medewerker(s) waarvan aangifte is gedaan bij de politie.