Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming zaken te bevestigen aan eigendommen van ZVH. Zie ook uw huurovereenkomst en/of de algemene huurvoorwaarden.

Schotels en antennes mogen nooit bevestigd worden aan het gehuurde zoals een buitenmuur, balkonhek, dak of schuur. Ze mogen alleen geplaatst worden binnen de muren van de woning, in de tuin of op het balkon. Maar dan wel onder bepaalde voorwaarden.

Regels bij plaatsen van een antenne of schotel

 • Schotels en antennes mogen nooit bevestigd worden aan het gehuurde zoals aan de gevel of aan het balkon.
 • Op het balkon geplaatste schotels mogen niet zichtbaar zijn vanaf de straat.
 • U mag in geen geval (voor de kabeldoorvoer) gaten boren in kozijnen, deuren, ramen of dakranden. Een platsnoer of platte coax kabel is een acceptabel hulpmiddel. De platte kabel is eenvoudig tussen venster of deurkozijn te plaatsen en een gat boren is niet nodig.
 • De schotel mag alleen aan de binnenzijde van het balkon worden geplaatst op een losse poot. Deze mag niet verankerd zijn op of aan het balkon of de gevel.
 • Als u de schotel in de tuin plaatst, dan mag dan alleen aan de achterkant van de woning. Hierbij moet u rekeninghouden met het uitzicht, de erfafscheiding en bezonning van de buren. De antenne dient minimaal op 0,5 meter van de erfgrens te worden geplaatst.
 • De schotel moet zó vastgemaakt worden dat er geen gevaar kan ontstaan, bijvoorbeeld bij storm.
 • De schotelantenne mag geen overlast aan omwonenden veroorzaken zoals storingen in of aan apparatuur of verminderde ontvangstkwaliteit van radio of tv.
 • Er mag geen schade ontstaan aan de woning of het woongebouw tijdens of na het plaatsen.
 • De schotel mag niet worden aangebracht in de gemeenschappelijke ruimten van het woongebouw, zoals galerijen of aan de eindgevel van het woongebouw.
 • Als het noodzakelijk is bij onderhoudswerkzaamheden aan het gehuurde, moet de schotel antenne op eerste aanzegging en voor eigen rekening tijdelijk verwijderd worden.
 • Bij schade tijdens of na het plaatsen van de schotelantenne (bijvoorbeeld lekkage), bent u aansprakelijk. Daarom adviseren wij u zich hiervoor te verzekeren.
 • Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de zelf aangebrachte schotelantenne verwijderd te worden.

Alternatieven

Naast het plaatsen van een (schotel)antenne zijn er voldoende alternatieven zoals digitale televisie en internet. U kunt bijvoorbeeld een uitgebreider zenderpakket bij de kabelaanbieder afnemen.

Als u de schotelantenne niet volgens de regels plaatst

 • ZVH controleert op naleving van de regels van het schotelantenne beleid. Overtreders worden gewaarschuwd over de vervolgstappen.
 • ZVH behoudt het recht om bij overlast de schotelantenne te laten verwijderen voor rekening van de bezitter van de antenne.
 • Herstel van schade die is ontstaan door uw nalatigheid, onjuist gebruik, onvoorzichtigheid, slordigheid of vandalisme komt voor rekening van de huurder.
afbeelding schotelantenne balkon.jpg