Indien u wilt samenwonen dan moet u ZVH om toestemming vragen. Dit kan door middel van een bericht via het klantportaal Mijn ZVH. Ook kan het via een mail, een brief of via dit formulier. In principe krijgt u toestemming. In een aantal gevallen niet. Redenen voor afwijzing kunnen onder andere zijn:

  • ZVH vermoedt dat de inwoning bedoelt is de inwoner uiteindelijk tot hoofdhuurder te bevorderen;
  • er sprake is van overbewoning;
  • er een woonfraude dossier loopt;
  • er al sprake is van overlast;
  • de inwoner niet past bij de doelgroep van het betreffende complex (bijvoorbeeld bij een aanleun- of seniorenwoning). 

Degene die met de hoofdhuurder alleen samenwoont, heeft geen huurrechten. Ook niet als u al veel jaar samenwoont. Huurrechten heeft u alleen als u op de huurovereenkomst staat of als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Als u 2 jaar samen in de woning woont met uw partner dan is het mogelijk dat de medebewoner ook als huurder op de huurovereenkomst komt te staan. U kunt dit aanvragen via het formulier medehuurderschap. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U staat minimaal 2 jaar samen op het woonadres ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente Zaanstad.
  • U voert samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld de kosten van de gemeenschappelijke huishouding deelt en dat het de bedoeling is om bij elkaar te blijven wonen.