Indien u wilt samenwonen dan moet u ZVH om toestemming vragen. Dit kan door middel van een mail of een korte brief of via dit formulier. In principe krijgt u toestemming. In een aantal gevallen niet. Redenen voor afwijzing kunnen onder andere zijn:

  • ZVH vermoedt dat de inwoning bedoelt is de inwoner uiteindelijk tot hoofdhuurder te bevorderen;
  • er sprake is van overbewoning;
  • er een woonfraude dossier loopt;
  • er al sprake is van overlast;
  • de inwoner niet past bij de doelgroep van het betreffende complex (bijvoorbeeld bij een aanleun- of seniorenwoning). 

Als u 2 jaar samen in de woning woont met uw partner dan is het mogelijk dat de medebewoner ook als huurder op de huurovereenkomst komt te staan. U kunt dit aanvragen via het formulier medehuurderschap. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U staat minimaal 2 jaar samen op het woonadres ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente Zaanstad.
  • U voert samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld de kosten van de gemeenschappelijke huishouding deelt en dat het de bedoeling is om bij elkaar te blijven wonen.