Regels en voorwaarden bij woningruil

 • Bij woningruil moet u aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij een gewone woningtoewijzing. De woning moet passend zijn bij de grootte van uw huishouden en inkomen. Dit geldt ook voor uw ruilpartner. Klik hier voor de toewijzingsregels.
 • Bij woningruil moet u er rekening mee houden dat de huur van de woning die u wilt betrekken aangepast wordt. Er is dus een grote kans dat u en/of uw ruilpartner met een huurverhoging te maken krijgt/krijgen.
 • De ruilwoning is passend voor de leeftijdsgrens.
 • U bewoont de ruilwoning minimaal één jaar. Woningruil binnen 1 jaar na huuringangsdatum in niet toegestaan.
 • Huurverleden: de kandidaat mag geen huurachterstand hebben (hiervoor heeft u een verhuurdersverklaring van uw huidige woningbouwcorporatie nodig). 
 • Alle regels met betrekking tot passend toewijzen zijn ook van toepassing op de procedure van woningruil. 
 • Toestemming door andere gemeente: indien het een ruil betreft met een woning in de gemeente buiten Hoorn of Purmerend: eventuele goedkeuring door andere gemeente voor huisvestingsvergunning. 
 • Indien er een bewindvoerder aangesteld is: goedkeuring voor verhuizing van bewindvoering.
 • Gevraagd wordt naar een verhuurdersverklaring. Hieruit blijkt of de huur altijd tijdig is betaald en of er eventueel (al dan niet in het verleden) overlast is veroorzaakt.
 • U gaat ermee akkoord dat ZVH alleen een veiligheidsinspectie uitvoert in de ruilwoning. ZVH voert geen mutatiewerkzaamheden en brengt geen verbeteringen aan;
 •  U neemt gebreken aan de ruilwoning van de huurder over. U bent hiermee goed op de hoogte van de staat waarin de woning verkeerd. ZVH is niet aansprakelijk voor gebreken in de ruilwoning.
 • U en de kandidaat huurder hebben gezamenlijk een overnameformulier ondertekend waarin staat welke zaken de kandidaat huurder overneemt. Het formulier is ingeleverd bij de verhuurmakelaar van ZVH. Als de verhuurmakelaar niet akkoord is met de woningruilinspectie dan kan dit vertraging opleveren. ZVH is hiervoor niet aansprakelijk.
 • ZVH behoudt zich het recht voor om bepaalde woningen uit te sluiten van woningruil. In complexen die door ZVH aangemerkt zijn voor verkoop is woningruil niet mogelijk.
 • Voor de vrijesectorwoningen (geliberaliseerd) zijn de voorwaarden iets anders. Vraag een medewerker van ZVH voor meer informatie hierover.

  Heeft u zich bedacht?
  Besluit u of de kandidaathuurder de woningruil uiteindelijk toch niet door te laten gaan, dan brengen wij de gemaakte kosten bij u in rekening. De kosten voor inspectie en administratiekosten bedragen € 145,-.