Overlast en burenruzie

De afgelopen 2 jaar stonden in het teken van corona. In verband met de maatregelen, die door de overheid zijn bepaald, waren mensen veel thuis. Hierdoor is het mogelijk dat u meer leefgeluiden van uw buren ervaart of heeft ervaren dan normaal. De lontjes zijn korter en het lange thuiswerken en de sluiting van de scholen begon zijn tol te eisen.

Wij ontvangen nog steeds meer overlastmeldingen dan gebruikelijk en het is niet altijd mogelijk om u na een melding op korte termijn te woord te staan. Als u een schriftelijke melding maakt dan nemen wij contact met u op als er onduidelijkheden zijn of als wij aanvullende informatie van u nodig hebben. Als u geen verdere reactie van ons ontvangt, is uw melding duidelijk en is deze vastgelegd in ons systeem.

U ervaart overlast, wat moet u doen?

Stap 1: Het is belangrijk dat u eerst zelf in gesprek gaat met uw buren om de overlast te bespreken en hierover afspraken te maken.

Stap 2: Als u er samen niet uitkomt, schakelt u Beterburen in voor een bemiddelingsgesprek. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden. Voor meer informatie: www.beterburen.nl of bel: 085 – 902 28 10.

Stap 3: Heeft u bovenstaande stappen gevolgd en komt u er ook met behulp van een bemiddelingsgesprek via BeterBuren niet uit om de overlast op te lossen? Neem dan schriftelijk contact op met ZVH.

Toelichting Stap 3
Soms is de situatie heftiger. Onderling oplossen, al dan niet met behulp van BeterBuren, is niet gelukt en de overlast is structureel of extreem. Dan kunt u een melding maken bij ZVH. Wij zullen onderzoeken of wij actie kunnen ondernemen om de overlast te stoppen.

Het is belangrijk om te weten dat ZVH een dossier moet vormen om de overlast in kaart te brengen. Het vormen van een dossier kost tijd en u als melder heeft hierin een belangrijk aandeel.

Het stoppen van overlast op korte termijn is dus niet altijd mogelijk.

Zorgen of verward gedrag

Bent u of een ander in direct gevaar? Bel dan altijd 112.

Maakt u zich zorgen over iemand uit de buurt of ervaart u overlast door verward gedrag van uw buren dan kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg van de GGD.

Voor meer informatie: www.ggdzw.nl – Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg of bel: 075 – 651 8380.

Geweld/Agressie

Bent u of een ander in direct gevaar? Bel dan altijd 112.

Heeft u een vermoeden van huiselijk geweld, is er sprake van agressie en/of geweld maak dan altijd melding bij de politie (0900-8844) en Veilig Thuis (0800-2000 gratis).