Nieuws

Visitatie 2023

Geplaatst op 23-10-2023

De feedback van onze partners die we bij de visitatie hebben opgehaald is van groot belang voor de groei en doorontwikkeling van onze organisatie. Bemoedigend voor ons is dat onze partners onze bewuste, praktische en heldere keuzes waarderen. Het gaat voor ons gevoel alleen niet altijd snel genoeg. Voor ons is het een eye-opener dat dit gevoel door onze partners niet altijd wordt gedeeld.

Woningcorporaties zijn verplicht om minimaal eens per 4 jaar een visitatie uit te laten voeren. Dit is geregeld in de Woningwet. Visitaties dragen bij aan het maatschappelijk leren van corporaties en aan beter wonen in Nederland. In een visitatie wordt het maatschappelijk presteren en functioneren van corporaties beoordeeld volgens een vaste methodiek. Begeleid door een externe, onafhankelijke visitatiecommissie, spreken belanghebbenden en de commissie zich uit over de corporatie en kunnen corporaties daardoor verantwoording afleggen en leren hun prestaties te verbeteren.

Afgelopen zomer is de vierjarige visitatie (periode 2019 - 2022) uitgevoerd bij ZVH door Pentascope. We konden de thema’s zelf kiezen en kozen voor verduurzaming, nieuwbouw en Pact Poelenburg. Sinds dit voorjaar is er sprake van een nieuwe, landelijke methodiek waarbij de nadruk in de visitatie is verschoven van verantwoording naar leren voor de toekomst. Met deze nieuwe methodiek lag de nadruk meer op de interactie met de stakeholders. Daartoe organiseerden we meerdere zogenaamde dialoogsessies met de gemeente, ontwikkelaars en met huurders(organisaties).

De ontvangen feedback van onze partners leert ons om voortgang en tussentijdse successen ook op waarde te schatten. Want we zijn inderdaad ambitieus en soms ietwat ongeduldig. We willen onze doelen overtreffen en onze huurders het goede bieden. Tegelijkertijd begrijpen we het belang van realisme en het stellen van haalbare doelen. Leerpunt is dan ook dat we ervoor zorgen dat onze ambities ons stimuleren, maar niet teleurstellen. Dat onze houding positief-kritisch is, wat passend is bij een lerende organisatie. Met oog op verbetering, met oog voor de menselijke maat én met oog voor ons ‘successen’. Al met al worden we zeer gewaardeerd door onze omgeving en onze partners. 

Visitatierapport 2019-2022 

Terug naar overzicht