Nieuwbouw Aris van Broekweg

Op loopafstand van het centrum van Zaandam werkt ZVH aan 104 nieuwe sociale huurwoningen. De bebouwing wordt opgezet in geschakelde gebouwen rondom een groen plantsoen. Dit groene autovrije plantsoen functioneert als collectieve leefruimte voor de bewoners en de omgeving waar gespeeld, gewandeld of gezamenlijk getuinierd kan worden. Door het parkeren op te lossen in de binnenterreinen achter de bouwblokken en het autoverkeer verder uit het middengebied grotendeels te weren, ontstaat de mogelijkheid om een luw en verblijfsvriendelijk hart van het plan te maken. Door het relatief landelijke karakter van de Westzanerdijk en de Ringweg is het buitengevoel dichtbij. 

De gemeente Zaanstad heeft in 2022 een Ruimtelijk Programma van Eisen vastgesteld waarin de kaders voor de nieuwbouw zijn vastgelegd.

Voortgang

De afspraken tussen ZVH en de gemeente Zaanstad om deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2023 het ontwerp bestemmingsplan door het College van Burgemeester & Wethouders wordt vrijgegeven voor inspraak en begin 2024 wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Op woensdag 19 juli is er een inloopbijeenkomst georganiseerd samen met de gemeente om de omwonenden en de omliggende bedrijven van de Aris van Broekweg 9-13 te informeren over dit plan. De avond is goed verlopen en de opkomst was groot. De aanwezigen hebben kritisch naar de plannen gekeken en tijdens deze inloopbijeenkomst hun input gegeven. Er zijn meerdere vragen, opmerkingen en ideeen ter sprake gekomen, dit hebben wij uitgewerkt in dit vraag & antwoord document.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Wij horen het graag! Stuur een e-mail naar projecten@zvh.nl