Machtigingsformulier

Met dit formulier kunt u aanvragen om iemand machtigen die u vertegenwoordigt bij ZVH. U kunt de machtiging altijd intrekken. Het handelen of juist het niet (op tijd) handelen van de gemachtigde blijft uw risico.

De machtiging heeft betrekking op:

  • het mondeling opvragen of verstrekken van informatie
  • het schriftelijk opvragen of verstrekken van informatie (let op: schriftelijke informatie wordt altijd naar het adres van de hoofdhuurder verstuurd)
  • het delen van informatie met ZVH

Na het ontvangen van het formulier neemt ZVH contact met u op om de aanvraag met u door te nemen. 

Formulier machtiging

Uw gegevens
Uw klantnummer vindt u bovenaan onze brieven. Staat deze er niet? Dan kunt u dit nummer telefonisch opvragen via (075) 68 11 711.
Gegevens gemachtigde contactpersoon
Ondertekening
Akkoordverklaring