Inleveren gegevens

Welke papieren moet ik inleveren?

Neem de originelen van onderstaande documenten mee naar het intakegesprek. Indien u deze niet kan overhandigen kunnen wij u de woning niet toewijzen. Neem ook uw ID-kaart of paspoort mee.

Voor uzelf en de eventuele medebewoner/ster (niet voor uw kinderen):

 • De inkomensverklaring Belastingdienst van 2018, deze heeft u als het goed is al aangevraagd via de belastingtelefoon en ontvangen. U kunt deze ook met behulp van uw DigiD zelf uitprinten via de website van de belastingdienst;
 • Of definitieve aanslag inkomstenbelasting van 2018 (indien u aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan);
 • Alle jaaropgaven van 2018
 • Alle loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden;
 • Alleen indien u heeft gereageerd op een studio of een kamer aan het Amberhout: het "bericht studiefinanciering" van het DUO en het bewijs van inschrijving van een voltijdopleiding van het lopende studiejaar;
 • Uittreksel uit het historisch adressenregister van de gemeente (niet ouder dan 3 maanden). Indien u inwoner van Zaanstad bent, is het niet nodig om een uittreksel mee te nemen;
 • Huurder-/verhuurdersverklaring. Deze kunt u opvragen bij uw huidige verhuurder. Vergeet niet zelf de achterzijde in te vullen; ook als u geen huurwoning heeft;
 • Als u een koopwoning achterlaat, een kopie van de koopakte en een kopie tot dienstverlening van de makelaar;
 • Indien u deze heeft: een verklaring GEB-indicatie (Geringe Ergonomische Beperking);
 • Indien van toepassing op uw situatie: het vonnis van de rechter na echtscheiding.

Indien u ondernemer bent, vragen wij ook om onderstaande gegevens in te leveren:

 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, resultatenrekening 2018 (balans en verlies- en winstrekening), een prognose huidige jaar op basis van een voorlopige aanslag IB 2019 en een fiscaal rapport, opgemaakt door een NOAH-gecertificeerd administratiekantoor.

Wanneer tijdens de controle van uw gegevens blijkt dat u uw papieren heeft vervalst, dan is dit fraude. U geeft dan bewust verkeerde informatie om voor de woning in aanmerking te komen. In dit geval gaat de woningaanbieding niet door en vervallen ook uw eventuele andere aanbiedingen. Bovendien kunt u dan een jaar lang niet reageren op woningen via WoningNet. Er kan ook aangifte wegens fraude tegen u gedaan worden.