Inkomenseis voor toewijzing vrije sectorwoning

De kandidaat huurder en eventueel medehuurder moet maandelijks minimaal 4x de netto huur bruto verdienen. Indien u niet aan deze inkomenseis kunt voldoen, dan komt u niet in aanmerking voor een vrije sector huurwoning van Woningcorporatie ZVH.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Indien u na bezichtiging de eerste kandidaat wordt voor de woning dient u voor toewijzing binnen 2 werkdagen de volgende documenten aan te leveren.

 • uittreksel van het historisch adressenregister (basis registratie personen: BRP) niet ouder dan 3 maanden. Indien u ingeschreven staat in de Gemeente Zaanstad is dit niet nodig;
 • definitieve aanslag 2020 of 2021. Of een inkomensverklaring van 2021 of 2020 (opvraagbaar bij de belastingdienst, levertijd 5 werkdagen);
 • jaaropgaaf/jaaropgaven 2020 of 2021;
 • inkomen stroken van de afgelopen 3 maanden;
 • werkgeversverklaring;
 • bankafschriften van de afgelopen 3 maanden;
 • huurder- verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder of de laatste waar u gehuurd heeft;
 • indien er sprake is van een koopwoning een kopie koopakte en een kopie opdracht tot dienstverlening van de vertrekkende makelaar.

Bent u zelfstandig ondernemer?

Indien u ondernemer bent, vragen wij tevens om onderstaande gegevens in te leveren:

 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel, resultatenrekening 2021 of 2020 (balans en verlies- en winstrekening), een prognose huidige jaar op basis van een voorlopige aanslag IB 2021 en een fiscaal rapport, opgemaakt door een NOAC-gecertificeerd administratiekantoor.

Bent u gepensioneerd?

Om in aanmerking te komen voor een vrije sector woning dient u met het inschrijfformulier de kopieën mee te sturen waaruit de hoogte van uw bruto jaarinkomsten / -toelagen blijkt. ZVH vraagt u ook de volgende stukken mee te zenden:

 • uw pensioenoverzicht;
 • uw AOW-overzicht.

Op basis van de bovengenoemde gegevens gaat ZVH na of uw inkomsten voldoende zijn voor het huren van de betreffende vrije sector woning. Met de berekening van uw bruto jaarinkomen houdt ZVH er rekening mee dat de tarieven van de eerste twee belastingschijven in box 1 lager zijn.

Let op: Indien u dit niet binnen de gestelde termijn kunt aanleveren zullen wij doorgaan naar de volgende kandidaat.