Een harde vloer zoals laminaat kan zorgen voor geluidsoverlast bij buren. Om dit te voorkomen, stellen wij voorwaarden aan het leggen hiervan en heeft u voor sommige vloeren, zoals plavuizen, zelfs toestemming nodig voordat u dit gaat leggen.

Ook wanneer u de vloer goed legt, kunnen uw buren geluidsoverlast ervaren. Harde vloeren hebben als risico dat zij eerder voor geluidsoverlast zorgen. Dit betekent dat u hier uw woongedrag op moet aanpassen. Wanneer uw buren geluidsoverlast bij ons melden en u heeft harde vloerbedekking, dan komen wij langs om de vloer te beoordelen. Bij het verkeerd leggen en/of gegronde klachten moet u de vloer (alsnog) aanpassen of verwijderen. Ook bij overname bent u hier verantwoordelijk voor. Lees dus goed de regels en tips door voordat u een harde vloer legt.

laminaat.jpg