Formulier overlast melden

Formulier overlast melden

Over overlast melden
ZVH gaat er vanuit dat u eerst zelf gaat praten met degene die overlast veroorzaakt. Is de overlast niet opgelost dan kunt u het bij ZVH melden via dit formulier. ZVH beoordeelt dan of uw melding in behandeling wordt genomen en of wij kunnen helpen. Wij nemen dan contact met u op om het vervolg te bespreken. Anonieme meldingen worden door ons niet in behandeling genomen. ZVH respecteert uw eventuele verzoek anoniem te blijven bij de veroorzaker van de overlast.
Uw gegevens
Soort overlast
Aard van de klacht
Veroorzaker
Indien er geen sprake is van overlast waarbij een persoon betrokken is, maar overlast in het algemeen:
Informatie over de overlast

Het is zeer belangrijk om gegevens als datum, tijdstip en aard van de overlast te noteren om een goed overzicht te krijgen ten aanzien van het probleem.

Hieronder kunt u aangeven wanneer de overlast heeft plaatsgevonden en waar deze uit bestaat.
Ondervinden andere buren ook overlast?
Heeft u aangifte gedaan bij de politie?
Het is belangrijk, dat wanneer u een klacht indient over geluidsoverlast, deze overlast ook daadwerkelijk geconstateerd wordt. De politie heeft daarbij de mogelijkheid tot het opmaken van een proces-verbaal.
Heeft u andere instanties in kennis gesteld en/of om hulp gevraagd?
U kunt hieronder eventueel foto's uploaden voor meer toelichting of bewijs.
De maximale bestandsgrootte is 6 MB.
De maximale bestandsgrootte is 6 MB.
Ondertekening