Asbest was tot 1994 een veel gebruikt bouwmateriaal vanwege de duurzame en slijtvaste eigenschappen. Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrij kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u boort, schuurt, zaagt of bewerkingen toepast in een woning waar asbest zit.

Zie hieronder meer informatie over asbest.

Veelgestelde vragen asbest algemeen

 • Wordt asbest nu nog gebruikt?

  Losgebonden asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.
  Het gebruik van  alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 in Nederland verboden.

 • Waarom werd asbest vroeger zoveel gebruikt?

  Asbest werd voornamelijk gebruikt in de bouw: het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken. Daarnaast was het goedkoop.

 • Wat is asbest?

  Asbest werd voornamelijk gebruikt in de bouw: het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken. Pas later werd bekend dat losgeraakte asbestvezels bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarom is wettelijk geregeld dat asbest vanaf 1994 niet meer gebruikt mag worden.

Veelgestelde vragen asbest en mijn gezondheid

 • Ik heb in asbest geboord, word ik nu ziek?

  Asbest kan schadelijk voor uw gezondheid zijn als losgeraakte vezels worden ingeademd. De kans hangt af van de hoeveelheid vezels die zijn ingeademd. Mensen die jarenlang veel asbesthoudend stof hebben ingeademd, lopen het grootste risico. Voor mensen die éénmalig of gedurende korte tijd in contact komen met asbestvezels is het risico heel erg klein.

 • Wanneer onstaan klachten, veroorzaakt door asbest?

  Dat is moeilijk te zeggen. Meestal ontstaan klachten tussen de 20 en 40 jaar na het inademen van asbestvezels.

 • Hoelang moet je zijn blootgesteld om van asbest ziek te worden?

  Dat is niet vooraf te zeggen. In theorie kan elke blootstelling aan asbest, asbestziekten veroorzaken. Het risico wordt groter als er meer vezels zijn ingeademd.

 • Loop ik gevaar als er in de woning naast mij asbest wordt verwijderd?

  De ruimte waarin asbest wordt verwijderd, wordt goed afgeschermd. Hierdoor kunnen de vezels niet naar buiten. Nadat het asbest uit de woning is gehaald,wordt de woning grondig gereinigd. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt de woning én de omgeving door een gespecialiseerd laboratorium gecontroleerd op asbest.

 • Wat moet ik doen als ik asbest aantref in mijn woning?

  Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen. Uw vermoeden van asbest kunt u het beste melden bij ZVH.

  Neem geen risico en neem ook als u twijfelt altijd contact op met ZVH!

 • Wanneer is asbest schadelijk voor de gezondheid?

  Losgeraakte asbestvezels kunnen bij inademing gezondheidsproblemen veroorzaken. Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaalt mede hoe hoog het risico is. De kans op ziekte is zeer klein als men maar korte tijd in aanraking is geweest met asbest.

Veelgestelde vragen asbest, wat kan ik zelf doen?

 • Wat moet ik doen als ik denk dat er asbest in mijn woning zit?

  Het is lastig om asbest te herkennen. Als u denkt dat in uw woning asbesthoudend materiaal zit, meldt u dit bij ZVH. Zij adviseren u wat u kunt doen of maken een afspraak met een specialist. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen.

 • Hoe herken ik asbest?

  Of materiaal asbest bevat is eigenlijk niet te zien. Doe daarom altijd voorzichtig met materiaal dat u niet kent. Twijfelt u? Neem dan altijd vooraf contact op met ZVH om te overleggen. 
  Voor meer informatie over mogelijk asbest in en rond uw woning zie de website van milieucentraal.

Veelgestelde vragen asbestonderzoek

 • Mag ik in mijn huis zijn als ze mijn woning onderzoeken op asbest?

  Ja, dat mag. De asbestinventarisatie levert geen gevaar op voor de gezondheid. Voorwaarde voor een asbestinventarisatie is 'onbelemmerde en passende toegang tot alle ruimten binnen de woning'. Het gaat om een gedegen inspectie tot in alle gaten en hoeken.

 • Kan ik in mijn huis blijven wonen als er asbest in zit?

  Bij de asbestinventarisatie wordt gekeken waar asbest zit en of het gevaar oplevert voor de gezondheid. Asbest dat gevaar oplevert voor de gezondheid, wordt direct verwijderd.

  Risicoklasse 1
  Laag risico, geen onmiddellijke actie. Verwijderen bij renovatie/sloop werkzaamheden.

  Risicoklasse 2
  Normaal risico, geen onmiddellijke actie. Verwijderen bij geplande onderhoudwerkzaamheden.

  Risicoklasse 3
  Hoog risico, onmiddellijke actie: verwijderen

 • Wat betekent 'asbestverdacht'?

  Een asbestverdachte woning is elke woning die voor 1994 is gebouwd. Een woning is asbestverdacht omdat tijdens de bouw van de woning misschien asbesthoudend materiaal is gebruikt.