Aanvraag automatische incasso formulier

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar ZVH (antwoordnummer 25, 1500 VB ZAANDAM). Een postzegel is niet nodig.

Formulier Aanvraag automatische incasso

Uw gegevens
Uw IBAN rekeningnummer staat op uw rekeningafschrift.
Handtekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) Standaard Europese incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens huur, servicekosten en afrekening overeenkomstig de opdracht van Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH).
Het bedrag wordt afgeschreven op de 1ste van de maand. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Een dergelijk verzoek moet binnen acht weken na datum van afschrijving worden ingediend. Vraag uw bank naar de voorwaarden.