Voorkom stank uit afvoerputjes

In de afvoerputjes van de douche, gootsteen en wastafel staat voortdurend water. Dat water fungeert als een natuurlijke stankafsluiter. Als u langere tijd (enkele weken) afwezig bent, verdampt dit water en kan dus stank ontstaan. Dit principe geldt trouwens ook voor de afvoer van de wasmachine en de Warmte Terug Winning (WTW). Om stankoverlast te voorkomen, kunt u de afvoer(putjes) bijvullen met water en een paar druppels slaolie. Hierdoor verdampt het water veel langzamer en heeft u geen last van stank meer.

Ontkalken van kranen en handdouche

In kraanwater zit van nature kalk. Daar merkt u niets van, totdat bijvoorbeeld de kraan of de douchekop dichtslibt. Vaak ziet u dan een onregelmatige en schuine waterstraal. De oplossing in dat geval is ontkalken. Schroef de douchekop of de straalbreker los en leg deze in azijn of ontkalkingsmiddel. Bij douchekoppen met rubberen uitloopgaatjes maakt u de uitloopgaatjes kalkvrij door met de hand hier overheen te wrijven.

Voorkom het vastzitten van kranen

Kranen die u zeer weinig gebruikt, bijvoorbeeld de hoofdwaterkraan en het kraantje naar de stortbak van het toilet, kunnen na verloop van tijd vast gaan zitten. Oorzaak hiervan is kalk in het leidingwater. Dit ongemak is eenvoudig te voorkomen door deze kranen enkele keren per jaar een paar maal even dicht en weer open te draaien. Voor het kalkvrij houden van thermostaatkranen moet de temperatuurknop wekelijks van koud naar warm en weer teruggedraaid worden.

Draai de wasmachinekraan na gebruik dicht

Als de kraan van de wasmachine na het wassen open blijft staan, dan blijft ook de waterslang onder druk staan. Die is daar uiteindelijk niet tegen bestand. Op den duur zal de slang dan ook barsten. Sluit daarom altijd de wasmachinekraan na het wassen.